Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You are badly hurt. Play Button oomey-oomeezwaa veebaaya umeumizwa vibea
Play Button You are very sick. Play Button wewe nee mgonjwaa wewe ni mgonjwa
Play Button We need to take you to surgery. Play Button toonaheetaajee kookoopelekaa kwenye oopaasoowsaajee tunahitaji kukupeleka kwenye upasuaji
Play Button We need to remove this. Play Button toonaheetaajee koo-ondowa hee tunahitaji kuondoa hii
Play Button We need to repair this. Play Button toonaheetaajee kootengeneza hee tunahitaji kutengeneza hii
Play Button If we do not operate, you may die. Play Button kaamaa haatoopaasoowee, oonaweyza koofaa kama hatupasui, unaweza kufa
Play Button If we do not operate, you may lose this. Play Button kaamaa haatoopaasoowee, oona weyzaa koopotezaa hee kama hatupasui, unaweza kupoteza hii
Play Button The operation is dangerous, but it is the only way to help you. Play Button opaaReysheni haataaRee, laakeenee nee njeeya yaa pekey yaa kookoosaaydeeya operesheni ni hatari, lakini ni njia ya pekee ya kukusaidia
Play Button Do you understand that you need this surgery? Play Button oona-eleywa kwaamba oonaheetaajee opaaReyshen hee? unaelewa kwamba unahitaji operesheni hii?
Play Button We will operate very carefully. Play Button tootaapaasoowa kwaa maakeenee saanaa tutapasua kwa makini sana
Play Button We want your permission before we operate on you. Play Button toonataaka Roohoosa yaako kaabla yaa kookoopaasoowa tunataka ruhusa yako kabla ya kukupasua
Play Button May we operate on you? Play Button toonaweyza kookoopaasoowa? tunaweza kukupasua?
Play Button We will begin the operation as soon as we can. Play Button toota-aanzaa opaaReyshen haRaaka tooweyzaavyo tutaanza operesheni haraka tuwezavyo
Play Button This medicine will make you sleep. Play Button daawa hee eetaakoofaanya oolaaley dawa hii itakufanya ulale
Play Button Have you had any surgeries? Play Button oomeywaahee koofaanyeewa opaaReysheni yoyotey? umewahi kufanywa operesheni yoyote?
Play Button Do you have any allergies, especially to medications? Play Button oona meezeeyo yoyotey, haasaa kwaa maadaawa? una mizio yoyote, hasa kwa madawa?
Play Button Do you have high blood pressure/diabetes or blood sugar control problems? Play Button oona sheenikeezo laa daamoo oogonjwa waa keesookaaRee aw maataateezo yaa ooThibeetee waa sookaaRee yaa daamoo? una shinikizo la damu ugonjwa wa kisukari au matatizo ya udhibiti wa sukari ya damu?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page