Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been hurt. Play Button oomey-oomeezwa umeumizwa
Play Button We are all working to help you. Play Button seesee sotey toonafaanya kaazee kookoosaaydeeya sisi sote tunafanya kazi kukusaidia
Play Button Help us take care of you. Play Button toosaaydeeya tookootoonzey tusaidie tukutunze
Play Button We have to remove your clothes. Play Button laazeema toovoowey ngoowo zaako lazima tuvue nguo zako
Play Button Do you have any bad reactions to any medicine? Play Button oona aathaRee mbaaya zozotey kootoka kwaa daawa yoyotey? una athari mbea zozote kutoka kwa dawa yoyote?
Play Button Have you eaten food in the past six hours? Play Button oomekoolaa chaakoola mnaamo masaa seetaa yaaleeyopeeta? umekula chakula mnamo masaa sita yaliyopita?
Play Button Is this injury from a landmine? Play Button jeRaaha heelee leenaatokaanaa naa bomoo laa koozeekaa aaRTheenee? jeraha hili linatokana na bomu la kuzika ardhini?
Play Button Were you shot? Play Button ooleepeegwa Reesaasee? ulipigwa risasi?
Play Button Is this from a knife? Play Button hee eenaatoka kwaa keesoo? hii inatoka kwa kisu?
Play Button Is this from a rock? Play Button hee eenaatokaa kwaa mwaamba? hii inatoka kwa mwamba?
Play Button Is this from a vehicle crash? Play Button hee eenaatokaa kwaa aajaalee yaa gaaRee? hii inatoka kwa ajali ya gari?
Play Button Did a person do this to you? Play Button mtoo aaleefaanya hee kwaako? mtu alifanya hii kwako?
Play Button Did you lose consciousness after this happened? Play Button ooleepoteza fahaamoo baa-ada yaa hee koofaanyeeka? ulipoteza fahamu baada ya hii kufanyika?
Play Button Did you lose more than this much blood? Play Button oonapoteza daamoo zaa-eedee yaa kiyaasee heekee? unapoteza damu zaidi ya kiasi hiki?
Play Button Point to all the parts of your body that hurt. Play Button onyesheya keedoley sehemu zote zaa mweelee waako zeenaazo-oomaa onyeshea kidole sehemu zote za mwili wako zinazouma
Play Button Does it hurt when I do this? Play Button eenaa-ooma neekeefaanya hivee? inauma nikifanya hivi?
Play Button Move this like this. Play Button sogeza hee naamna hee sogeza hii namna hii
Play Button Turn over this way. Play Button peendoowa oopaandey hoo pindua upande huu
Play Button Did you inhale any smoke or very hot air? Play Button ooleevoota moshee wowotey aw heywaa moto saanaa? ulivuta moshi wowote au hewa moto sana?
Play Button Do your lungs hurt? Play Button maapaafoo yaako yaanaa-oomaa? mapafu yako yanauma?
Play Button Are you having trouble breathing? Play Button oona sheeda yaa koopoomoowa? una shida ya kupumua?
Play Button This will help avoid infection. Play Button hee eetaasaaydeeya koo-epa ma-aambookeezo hii itasaidia kuepa maambukizo
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page