Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not eat or drink until the surgery. Play Button ooseeley waalaa koonywaa mpaakaa opaaReyshen usile wala kunywa mpaka operesheni
Play Button Do not eat or drink anything after midnight tonight. Play Button ooseeley waalaa koonywaa keetoo chochotey baa-ada yaa saa seetaa ooseekoo leyo usile wala kunywa kitu chochote baada ya saa sita usiku leo
Play Button Take this medicine. Play Button meyzaa daawa hee meza dawa hii
Play Button You must remain in bed. Play Button laazeema oobaakee keetandaanee lazima ubaki kitandani
Play Button Do not move at all. Play Button ooseesogey haataa keedogo usisoge hata kidogo
Play Button You must stay in this room. Play Button laazeema ookaaye kaateekaa choomba heekee lazima ukae katika chumba hiki
Play Button You must not smoke. Play Button laazeema ooseevootey seegaaRaa lazima usivute sigara
Play Button We have to cut your hair off here. Play Button laazeema tookaatey nyweyley zaako haapaa lazima tukate nywele zako hapa
Play Button You may get up to go to the toilet. Play Button oonaweyza koo-aamka kweynda cho-onee unaweza kuamka kwenda chooni
Play Button We cannot give you anything to eat or drink. Play Button haatoowezee kookoopaa keetoo chochote chaa koolaa aw koonywaa hatuwezi kukupa kitu chochote cha kula au kunywa
Play Button If you need surgery, your stomach must be empty. Play Button kaamaa oonaheetaajee opaaReyshen, laazeema toombo laako leewey toopoo kama unahitaji operesheni, lazima tumbo lako liwe tupu
Play Button We will give you food and drink as soon as it is safe to do so. Play Button tootaakoopaateeya chaakoola naa keenywaadyee maaRaa too eetaakaapokoowaa saalaamaa koofaanya hiveeyo tutakupatia chakula na kinywaji mara tu itakapokuwa salama kufanya hivyo
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page