Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where is the captain? Play Button naahoThaa yooko waapee? nahodha yuko wapi?
Play Button Where are the weapons? Play Button seelaaha zeeko waapee? silaha ziko wapi?
Play Button Where is the control room? Play Button choombaa chaa ooTheebeetee keeko waapee? chumba cha udhibiti kiko wapi?
Play Button Where is the manifest? Play Button oRoThaa yaa shehenaa zaa melee eeko waapee? orodha ya shehena za meli iko wapi?
Play Button How many men are on this ship? Play Button koona waanaaoomey waangaapee kaateeka melee hee? kuna wanaume wangapi katika meli hii?
Play Button Maintain the speed at 5 knots! Play Button sheekeeleeya muwendo waa nots taano shikilea na mwendo wa knots 5
Play Button Go 180 degrees now! Play Button nenda digRee meeya moja themaaneenee saasaa nenda digrii mia moja themanini sasa!
Play Button What is the cargo? Play Button shehenaa eeko waapee? shehena iko wapi?
Play Button Where is the main office? Play Button ofisee koo eeko waapee? ofisi kuu iko wapi?
Play Button Where is the port? Play Button bandaaRee eeko waapee? bandari iko wapi?
Play Button Stop the engines! Play Button zeemaa eenjin! zima injin!
Play Button Muster the crew! Play Button koosaanya waafaanee kaazee! kusanya wafanyakazi!
Play Button Give me the navy chart. Play Button neepey chaatee yaa jeshee laa waanaamaajee nipe chati ya jeshi la wanamaji
Play Button Give me the ship's logs. Play Button neepey baatlee nipe batli
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page