Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please wait for an interpreter. Play Button taafaThaalee msoobeeRee mfaaseeRee tafadhali msubiri mfasiri
Play Button Please turn off your camera. Play Button taafaThaalee zeemaa kameRaa yaako tafadhali zima kamera yako
Play Button Please turn off your recorder. Play Button taafaThaalee zeemaa ReekoRdaa yaako tafadhali zima rikoda yako
Play Button Here is a copy of our ground rules. Play Button hee nee naakaalaa yaa kaanoonee zetoo zaa mseengee hii ni nakala ya kanuni zetu za msingi
Play Button Sign here if you agree to follow the ground rules. Play Button wekaa sayeenee haapaa kaamaa oonaakoobaalee koofwaataa kaanoonee zaa mseengee weka saini hapa kama unakubali kufuata kanuni za msingi
Play Button This is not the public affairs office. Play Button hee see ofeesee yaa shooghoolee zaa nchee hii si ofisi ya shughuli za nchi
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button meemee see mseemaajee Rasmee mimi si msemaji rasmi
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button haataakee koofaaneeyaa mahojeeyaano hataki kufanya mahojiano
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button haataakee koofaaneeyaa mahojeeyaano hataki kufanya mahojiano
Play Button Do not take photos here. Play Button ooseepeege peechaa haapaa usipige picha hapa
Play Button Do not take videos here. Play Button ooseepeege veedeyo haapaa usipige video hapa
Play Button Do not take photos of this place. Play Button ooseepeege peechaa zaa mahaalee haapaa usipige picha za mahali hapa
Play Button Do not take videos of this place. Play Button ooseepeege veedeyo zaa mahaalee haapaa usipige video za mahali hapa
Play Button Do not take photos of this piece of equipment. Play Button ooseepeege peechaa zaa keefaa heekee usipige picha za kifaa hiki
Play Button Do not take videos of this piece of equipment. Play Button ooseepeege veedeyo zaa keefaa heekee usipige video za kifaa hiki
Play Button You cannot enter this area now. Play Button hoowezee koo-eengeeyaa sehemoo hee saasaa huwezi kuingia sehemu hii sasa
Play Button For security reasons, I cannot address this question. Play Button kwaa saabaaboo zaa oosaalaamaa, seewezee koozoongoomzeeyaa swaalee heelee kwa sababu za usalama, siwezi kuzungumzia swali hili
Play Button I cannot address that question until the investigation is finished. Play Button seewezee koozoongoomzeeyaa swaalee heelo mpaakaa oopelelezee oomemaaleezeekaa siwezi kuzungumzia swali hilo mpaka upelelezi umemalizika
Play Button We do not discuss personnel or equipment strength with the media. Play Button haatoojadeelee naa veeombo vyaa haabaaRee joo yaa ngoovoo zaa watoomeeshee aaw veefaaaa hatujadili na vyombo vya habari nguvu za watumishi au vifaa
Play Button We do not discuss future operations with the media. Play Button haatoojaadeelee naa veeombo vyaa haabaaRee opeRateeonee zaa baadaayee hatujadili na vyombo vya habari operesheni za baadaye
Play Button We do not discuss nuclear operations with the media. Play Button haatoojadeelee naa veeombo vyaa haabaaRee opeRateeonee zaa nukleeyaa hatujadili na vyombo vya habari operesheni za nuklia
Play Button We do not discuss chemical operations with the media. Play Button haatoojadeelee naa veeombo vyaa haabaaRee opeRateeonee zaa kemeekaalee hatujadili na vyombo vya habari operesheni za kemikali
Play Button We do not discuss biological operations with the media. Play Button haatoojadeelee naaveeombo vyaa haabaaRee aapeReyshen zaa baayologeeyaa hatujadili na vyombo vya habari operesheni za bayolojia
Play Button We do not have information on this subject. Play Button haatoonaa haabaaRee joo yaa jambo heelee hatuna habari juu ya jambo hili
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button maajeenaa haayaawezee kootolewaa mpaakaa jamaa waa waahaangaa waamaaReefeewaa majina hayawezi kutolewa mpaka jamaa wa wahanga wamearifiwa
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page