Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This is the ___ public affairs office. Play Button hee nee ofeesee ___ yaa shooghoolee zaa nchee hii ni ofisi ___ ya shughuli za nchi
Play Button This is not the public affairs office. Play Button hee see ofeesee yaa shooghoolee zaa nchee hii si ofisi ya shughuli za nchi
Play Button What is your name? Play Button jeenaa laako nee naanee? jina lako ni nani?
Play Button What media organization do you represent? Play Button oonaa waakeeleeshaa sheeReekaa gaanee laa haabaaRee? unawakiilisha shirika gani la habari?
Play Button Where is your organization based? Play Button maakaaw yaa sheeReekaa laako nee waapee? makao ya shirika lako ni wapi?
Play Button What is your publication? Play Button chaapeesho laako nee neenee? chapisho lako ni nini?
Play Button What is your program? Play Button pRogRamo yaako nee neenee? programu yako ni nini?
Play Button What is the subject of this article? Play Button maadaa yaa maakaalaa hee nee neenee? mada ya makala hii ni nini?
Play Button What is your question? Play Button swaalee laako nee neenee? swali lako ni nini?
Play Button Could you please ask the question in a different way? Play Button taafaThaalee, oonaawezaa kooleezaa swaalee kwaa njeeyaa tofa-ootee? tafadhali, unaweza kuliuliza swali kwa njia tofauti?
Play Button Could you please use simpler language? Play Button taafaThaalee, oonaawezaa kootoomeeyaa looghaa Raaheesee zayeedee? tafadhali, unaweza kutumia lugha rahisi zaidi?
Play Button What is your deadline? Play Button moodaa waa mweesho nee neenee? muda wa mwisho ni nini?
Play Button Tomorrow Play Button kesho kesho
Play Button In two days Play Button mnaamo seekoo mbeelee mnamo siku mbili
Play Button In three days Play Button mnaamo seekoo taatoo mnamo siku tatu
Play Button Next week Play Button weekee eejaayo wiki ijayo
Play Button Next month Play Button mwezee oojaawo mwezi ujao
Play Button What is your phone number? Play Button naambaa yaako yaa seemoo nee neenee? namba yako ya simu ni nini?
Play Button 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Play Button mojaa, mbeelee, taatoo, ene, taano, seetaa, sabaa, naanee, teesaa, koomee moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi
Play Button Please say one number at a time. Play Button tafaThaalee semaa naamba mojaa kwaa waakaatee mojaa tafadhali sema namba moja kwa wakati mmoja
Play Button A press release on that subject is being prepared. Play Button taaReefaa yaa kootolewaa kwaa waa-andeeshee waa haabaaRee eenatayaReeshowaa saasaa taarifa ya kutolewa kwa waandishi wa habari inatayarishwa sasa
Play Button There will be a press conference on that subject. Play Button kootaakoowaa naa mkootaano naa waa-andeeshee waa haabaaRee joo yaa jambo heeloo kutakuwa na mkutano wa waandishi wa habari juu ya jambo hilo
Play Button The time for the press release has not been decided yet. Play Button waakaatee waa kootolewaa kwaa ta-Reefaa kwaa waa-andeeshee waa haabaaRee hawojaa aamooleewaa baado wakati wa kutolewa kwa taarifa kwa waandishi wa habari haujaamuliwa bado
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page