Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Wear this badge where it can be seen. Play Button vaa bejee hee mahaalee ambaapo eenaawezaa koo-onekaanaa vaa beji hii mahali ambapo inaweza kuonekana
Play Button Leave your camera with this person. Play Button aachaa kameRaa yaako naa mtoo hooyoo acha kamera yako na mtu huyu
Play Button Leave your cell phone with this person. Play Button aachaa seemoo yaako yaa mkononee naa mtoo hooyoo acha simu yako ya mkononi na mtu huyu
Play Button I am your escort. Play Button meemee nee mseendeekeezaajee waako mimi ni msindikizaji wako
Play Button He is your escort. Play Button yeye nee mseendeekeezaajee waako yeye ni msindikizaji wako
Play Button She is your escort. Play Button yeye nee mseendeekeezaajee waako yeye ni msindikizaji wako
Play Button Stay within ___ meters of me at all times. Play Button kaa kaateekaa meta ___ kaaReeboo naamee keelaa waakaatee kaa katika mita ___ karibu nami kila wakati
Play Button Follow her. Play Button mfwaate mfuate
Play Button Follow him. Play Button mfwaate mfuate
Play Button Follow me. Play Button neefwaate nifuate
Play Button Follow them. Play Button waafwaate wafuate
Play Button You will ride with me in that vehicle. Play Button ootaasaafeeRee naamee kwaa gaaRee leele utasafiri nami kwa gari lile
Play Button You will ride with us in this vehicle. Play Button ootaasaafeeRee naasee kwaa gaaRee heelee utasafiri nasi kwa gari hili
Play Button You will ride with him in that vehicle. Play Button ootaasaafeeRee naaye kwaa gaaRee leele utasafiri naye kwa gari lile
Play Button You will ride with her. Play Button ootaasaafeeRee naaye kwaa gaaRee utasafiri naye kwa gari
Play Button You will ride with them. Play Button ootaasaafeeRee naaw kwaa gaaRee utasafiri nao kwa gari
Play Button Keep your helmet on. Play Button endeleeyaa koovaa helmetee yaako endelea kuvaa helmeti yako
Play Button Keep your seat belt on. Play Button endeleeyaa koovaa mkanda waa oosalaamaa waa keetee endelea kuvaa mkanda wa usalama wa kiti
Play Button Keep the window closed. Play Button ooseefoonge deeReeshaa usifungue dirisha
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page