Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I do not wish to give an interview. Play Button seetaakee koofaanyaa maahojeeyaano sitaki kufanya mahojiano
Play Button He does not wish to give an interview. Play Button haataakee koofaanyaa maahojeeyaano hataki kufanya mahojiano
Play Button She does not wish to give an interview. Play Button haataakee koofaanyaa maahojeeyaano hataki kufanya mahojiano
Play Button I am not qualified to answer that question. Play Button seestaaheelee koojeeboo swaalee heelo sistahili kujibu swali hilo
Play Button She is not qualified to answer that question. Play Button haastaaheelee koojeeboo swaalee heelo hastahili kujibu swali hilo
Play Button He is not qualified to answer that question. Play Button haastaaheelee koojeeboo swaalee heelo hastahili kujibu swali hilo
Play Button He does not want to answer that question. Play Button haataakee koojeeboo swaalee heelo hataki kujibu swali hilo
Play Button She does not want to answer that question. Play Button haataakee koojeeboo swaalee heelo hataki kujibu swali hilo
Play Button I will not answer this question. Play Button seetaajeeboo swaalee heelee sitajibu swali hili
Play Button I have no answer at this time. Play Button seenaa jeeboo saasaa heevee sina jibu sasa hivi
Play Button I would like to stop this interview. Play Button neengependaa kooseemaameeshaa maahojeeyaano haayaa ningependa kusimamisha mahojiano haya
Play Button She would like to stop this interview. Play Button aangependaa kooseemaameeshaa maahojeeyaano haayaa angependa kusimamisha mahojiano haya
Play Button He would like to stop this interview. Play Button aangependaa kooseemaameeshaa maahojeeyaano haayaa angependa kusimamisha mahojiano haya
Play Button No comment Play Button seenaa neno sina neno
Play Button Can you please ask the question in simpler language? Play Button taafaThaalee, oonaawezaa kooleezaa swaalee kwaa looghaa Raaheesee zayeedee? tafadhali, unaweza kuuliza swali kwa lugha rahisi zaidi?
Play Button This interview is over. Play Button maahojeeyaano yaamekweeshaa mahojiano yamekwisha
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page