Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button ___ will be here soon. Play Button ___ aataakoowaa haapaa heevee kaaReboonee ___ atakuwa hapa hivi karibuni
Play Button I will call on you to speak. Play Button neetaakoochagoowaa koosemaa nitakuchagua kusema
Play Button He will call on you to speak. Play Button aataakoochagwaa koosemaa atakuchagua kusema
Play Button She will call on you to speak. Play Button aataakoochagwaa koosemaa atakuchagua kusema
Play Button Please ask only one question each time you are called on. Play Button taafaThaalee ooleezaa swaalee mojaa keelaa waakaatee oonaapoyeetwaa tafadhali uliza swali moja kila wakati unapoitwa
Play Button You may ask one legitimate follow-up question per turn. Play Button oonaawezaa kooleezaa swaalee mojaa laa maanaa laa koofwaatReeyaa kwaa keelaa zaamoo unaweza kuuliza swali moja la maana la kufuatia kwa kila zamu
Play Button Please wait for the interpreter to translate your question. Play Button taafooThelee mngoje mfaaseeRee aataafseeRee swaalee laako tafadhali mngoje mfasiri atafsiri swali lako
Play Button Please wait for the interpreter to translate your answer. Play Button taafaThaalee mngoje mfaaseeRee aataafseeRee jeeboo laako tafadhali mngoje mfasiri atafsiri jibu lako
Play Button That is a separate question; there may be time to address it later. Play Button heelo nee swaalee tofaawtee; laabdaa kootaakoowaa naa waakaatee waa kooleezoongoomzeeyaa baadaaye hilo ni swali tofauti; labda kutakuwa na wakati wa kulizungumzia baadaye
Play Button We ran out of time. Play Button tooleeyesheewaa naa waakaatee tuliishiwa na wakati
Play Button If he promised you information, be sure to give your contact information to ____. Play Button kaamaa aaleekwaaheedee haabaaRee, haakeekeeshaa oomempaa ___ haabaaRee yaa koowaaseeleeyaanaa naawe kama alikuahidi habari, hakikisha umempa ___ habari ya kuwasiliana nawe
Play Button If she promised you information, be sure to give your contact information to her. Play Button kaamaa aaleekwaaheedee haabaaRee, haakeekeeshaa oomempaa ___ haabaaRee yaakoowaaseeleeyaanaa naawe kama alikuahidi habari, hakikisha umempa ___ habari ya kuwasiliana nawe
Play Button If I promised you information, be sure to give your contact information to me. Play Button kaamaa neeleekwaaheedee haabaaRee, haakeekeeshaa ___ oomeempaa haabaaRee yaa koowaaseeleeyaanaa naawe kama nilikuahidi habari, hakikisha umempa ___ habari ya kuwasiliana nawe
Play Button Another session will take place later today. Play Button keekaa-o keengeene keetaafaanyeekaa baadaaye le-o kikao kingine kitafanyika baadaye leo
Play Button Thanks for your cooperation. Play Button aasaante kwaa oosheeReekeeyaano waako asante kwa ushirikiano wako
Play Button Thanks for your understanding. Play Button aasaante kwaa oofahamoo waako asante kwa ufahamu wako
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page