Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Weather below minimums. Play Button paanaahong maas mabaabaa saa peenakaamabaabaa Panahong mas mababa sa pinakamababa.
Play Button Cloud cover. Play Button ga-aanong oolap aang nakaataakip saa laangeet Gaanong ulap ang nakatakip sa langit.
Play Button Upper edge at ___. Play Button maataa-as naa doolo saa ___ mataas na dulo sa ___.
Play Button Lower edge at ___. Play Button mabaaban doolo saa ___ mababang dulo sa ___.
Play Button Ceiling ___ meters. Play Button peenakamaataa-as saa ___ metRo pinakamataas sa ___ metro.
Play Button Visibility ___ kilometers. Play Button laabo saa ___ keelometRo labo sa ___ kilometro.
Play Button Barometric pressure ___ millibars. Play Button pReshyon nang baRometRo ___ meeleebaaR presyon ng barometro ___ milibar.
Play Button Wind shear Play Button deeRekshyon aat laakaas nang haangeen direksiyon at lakas ng hangin
Play Button Severe conditions Play Button maatinding kondishyon matinding kondisyon
Play Button Wet runway Play Button baasang laapaagan basang lapagan
Play Button Dry runway Play Button tooyong laapaagan tuyong lapagan
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page