Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please repeat slowly. Play Button paakeeooleet nang maRaahan Pakiulit nang marahan.
Play Button Roger. Play Button opo Opo.
Play Button Over. Play Button taapos naa Tapos na.
Play Button I did not understand. Play Button hindee ko naa-inteendeehan Hindi ko naintindihan.
Play Button Your transmission was blocked. Play Button heenaaRang ang eenyong pagpapaadaala Hinarang ang inyong pagpapadala.
Play Button Heavy static Play Button maalakas naa eestaatik Malakas na istatik.
Play Button The signal is weak. Play Button maaheena ang senyaal Mahina ang senyal.
Play Button Say again. Play Button paakeeoolit Pakiulit.
Play Button This is an American aircraft. Play Button ameReekaanong eyRoplaano eeto Amerikanong eroplano ito.
Play Button Spell it, please. Play Button pakeebaaybaay ngaa Pakibaybay nga.
Play Button Did you say ___? Play Button seenaabee baa ninyong ___? Sinabi ba ninyong ___?
Play Button I do not speak Tagalog. Play Button hindee ako maaRoonong mag tagaalog Hindi ako marunong mag-Tagalog.
Play Button Does anyone there speak English? Play Button maay maaRoonong bang mag eenglesh do-on? May marunong bang mag-Ingles doon?
Play Button Am I talking with ___ control? Play Button ang kontRol ___ baa ang kaaoosap ko? Ang kontrol ___ ba ang kausap ko?
Play Button Is there a better frequency to communicate? Play Button maay maas maganda bang beelaang saa Raadyo paaRa maakapaagbeegaay-alam? May mas maganda bang bilang sa radyo para makapagbigay-alam?
Play Button I read you: Play Button naaReeReenig keetaa: Naririnig kita:
Play Button five-by Play Button nang magaaleeng naa magaaleeng nang magaling na magaling
Play Button four-by Play Button nang magaaleeng nang magaling
Play Button three-by Play Button nang katamtaaman nang katamtaman
Play Button two-by Play Button hindee magaleeng hindi magaling
Play Button I do not read you. Play Button hindee kitaa naReeReenig Hindi kita naririnig.
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page