Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Runway ___ in use. Play Button geenagaamit ang lapaagang ___ Ginagamit ang lapagang ___.
Play Button Wind at ___. Play Button aang hangin saa ___ Ang hangin sa ___.
Play Button Altimeter Play Button pankoohaa nang taa-as Pangkuha ng taas.
Play Button Number ___ to follow. Play Button soosoonod ang beelaang ___ Susunod ang bilang ___.
Play Button Report. Play Button oolat Ulat.
Play Button ___ miles Play Button ___ meelyaa ___ milya.
Play Button ___ kilometers Play Button ___ keelometRo ___ kilometro.
Play Button Beacon Play Button eelaaw ilaw.
Play Button Final (approach) Play Button hooleeng bahaagee nang paglaapag huling bahagi ng paglapag
Play Button Base Play Button baasey base
Play Button Headwind Play Button kaasaaloobong naa haangin Kasalubong na hangin
Play Button Tailwind Play Button haangin saa leekooRan hangin sa likuran
Play Button Crosswind Play Button haangin saa taageeleeRan Hangin sa tagiliran
Play Button Downwind Play Button saa deRekshyon nang haangin sa direksiyon ng hangin
Play Button Upwind Play Button pahaalang saa haangin Pahalang sa hangin
Play Button Extended (fully) Play Button heenabaa-an (nang todo) Hinabaan (nang todo)
Play Button Enter landing pattern. Play Button poomaasok saa deesenyo nang pagpaapaalaapag Pumasok sa disenyo ng pagpapalapag.
Play Button Cleared to land. Play Button maay paheentoolot naa loomapag May pahintulot na lumapag.
Play Button Landing gear down. Play Button nakaababaa ang gaameet paaRa saa paaglaapag Nakababa ang gamit para sa paglapag.
Play Button Turn on runway lights. Play Button booksaan aang mangaa eelaaw saa lapaagan Buksan ang mga ilaw sa lapagan.
Play Button Is your navigation system working? Play Button goomagaana baa ang eenyong seestema nang pagpapaaleepad? Gumagana ba ang inyong sistema ng pagpapalipad?
Play Button I see the airfield. Play Button naakeekeeta ko ang paaleepaaRan Nakikita ko ang paliparan.
Play Button I see the runway. Play Button naakeekeeta ko ang laapaagan Nakikita ko ang lapagan.
Play Button I've landed. Play Button nakaalaapag naa ako Nakalapag na ako.
Play Button Is your Instrument Landing System (VOR, TACAN) working? Play Button goomagaanaa baa ang eenyong geeyaa saa paglaapag? Gumagana ba ang inyong giya sa paglapag?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page