Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Gasoline Play Button gaasoleenaa gasolina
Play Button Oil Play Button laangees langis
Play Button Diesel Play Button deeseyl disel
Play Button Gas (propane) Play Button gaas gas
Play Button Liters Play Button leetro litro
Play Button Do you have___? Play Button Maay ___ baa kaayo? May ___ ba kayo?
Play Button Hydraulic fluid Play Button leekeedong haaydroleek likidong haydrolik
Play Button Hydraulic system Play Button seesteymaang haaydroleek sistemang haydrolik
Play Button We need maintenance support. Play Button Kaaeelaangaan naameen naang sooportaang paangaangaalaagaa. Kailangan namin ng suportang pangangalaga.
Play Button We need ___. Play Button Kaaeelaangaan naameen naang ___. Kailangan namin ng ___.
Play Button 400-cycle Play Button aapaatnaaraaaang seekolo apatnaraang sikolo
Play Button 3-phase Play Button taatlong-yoogto tatlong-yugto
Play Button Alternating current Play Button saaleet-saaleet naa kooryeyntey salit-salit na kuryente
Play Button 115-volt Play Button boltaaheyng seeyento keensey boltaheng siyento kinse
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page