Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Above / Over Play Button saa eebaabaaw naang / saa eetaaaas nang sa ibabaw ng / sa itaas ng
Play Button After / Past Play Button paagkaataapos naang / naakaaraaaan pagkatapos ng / nakaraan
Play Button Back / Behind Play Button saa leekod / saa leekod naang sa likod / sa likod ng
Play Button Before / In front of / Forward Play Button saa oonaahaan / saa haaraap naang / haaraap sa unahan / sa harap ng / harap
Play Button Between Play Button saa geetnaa naang sa gitna ng
Play Button Coordinates Play Button oognaayaan ugnayan
Play Button Degrees Play Button aantaas antas
Play Button Down Play Button saa eebaabaa sa ibaba
Play Button East Play Button seelaangaan silangan
Play Button Far Play Button maalaayo malayo
Play Button Longitude Play Button longheetood longhitud
Play Button Left Play Button kaaleewaa kaliwa
Play Button Latitude Play Button laayo layo
Play Button My position is ___. Play Button aang poseesyon ko ___ ang posisyon ko.
Play Button Near Play Button maalaapeet malapit
Play Button North Play Button heelaagaa hilaga
Play Button Northeast Play Button heelaagaang-seelaangaan hilagang silangan
Play Button Northwest Play Button heelaagaang-kaanlooraan hilagang kanluran
Play Button Right Play Button kaanaan kanan
Play Button South Play Button teemog timog
Play Button Southeast Play Button teemog-seelaangaan timog-silangan
Play Button Southwest Play Button teemog-kaanlooraan timog-kanluran
Play Button Straight ahead Play Button deyreytso deretso
Play Button Under Play Button saa eelaaleem sa ilalim
Play Button Up Play Button saa taaaas sa taas
Play Button West Play Button kaanlooraan kanluran
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page