Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button You have been injured. Play Button nasoogaatan po kaayo Nasugatan po kayo.
Play Button You are ill. Play Button maaysaakit po kaayo Maysakit po kayo.
Play Button Lie still. Play Button hoomeega po kaayo aat hoowaag po kaayo goomaalaaw Humiga po kayo at huwag po kayo gumalaw.
Play Button We will take care of you. Play Button aa-aalaagaa-an po naamin kaayo Aalagaan po namin kayo.
Play Button Let us help you. Play Button haayaa-an po ninyong toomoolong kaamee saa eenyo Hayaan po ninyong tumulong kami sa inyo.
Play Button We must examine you carefully. Play Button kaa-eelaangan po naamin kaayong sooRee-in naang maabootee Kailangan po namin kayong suriin nang mabuti.
Play Button We will try to not hurt you further. Play Button soosoobookan po naaming hwag kaayong laalong maasaaktan Susubukan po naming huwag kayong lalong masaktan.
Play Button This will help protect you. Play Button maakaakaatoolong po eeto saa paagkpRotekta saa eenyo Makakatulong po ito sa pagkprotekta sa inyo.
Play Button Do exactly what we ask. Play Button gaawin po ninyo aang eepeenagaagaawa naameen saa eenyo Gawin po ninyo ang ipinagagawa namin sa inyo.
Play Button Keep your head very still. Play Button hoowaag po ninyong eegaalaaw aang oolo ninyo Huwag po ninyong igalaw ang ulo ninyo.
Play Button Keep very still. Play Button hoowaag po kaayong goomaalaaw Huwag po kayong gumalaw.
Play Button Can you breathe? Play Button naakaakaahinga po ba kaayo? Nakakahinga po ba kayo?
Play Button Say your name out loud. Play Button saabeehin po ninyo aang paangaalaan ninyo naang maalaakaas Sabihin po ninyo ang pangalan ninyo nang malakas.
Play Button Do you hurt anywhere? Play Button saa-an pong loogaaR aang soomaasaakit saa eenyo? Saan pong lugar ang sumasakit sa inyo?
Play Button Show me where. Play Button eepaakeeta po ninyo koong saa-an Ipakita po ninyo kung saan.
Play Button Show me where it hurts worst. Play Button eepaakeeta po ninyo koong saa-an soomaasaakit nang masaahol Ipakita po ninyo kung saan sumasakit ng masahol
Play Button Does this hurt? Play Button soomaasaakit po ba eeto? Sumasakit po ba ito?
Play Button Move all of your fingers. Play Button eegaalaaw po ninyo aang laahaat nang daaleeRee ninyo Igalaw po ninyo ang lahat ng daliri ninyo.
Play Button Move all of your toes. Play Button eegaalaaw po ninyo aang lahaat nang daaleeRee nang mangaa paa-aa ninyo Igalaw po ninyo ang lahat ng daliri ng mga paa ninyo.
Play Button Open your eyes. Play Button booksan po ninyo aang mangaa maataa ninyo Buksan po ninyo ang mga mata ninyo.
Play Button Push against me. Play Button eetoolaak po ninyo paapoonta saa aakin Itulak po ninyo papunta sa akin.
Play Button You will feel better soon. Play Button boobootee po aang pakeeRamdam ninyo Bubuti po ang pakiramdam ninyo
Play Button You must stay here. Play Button daapaat po kaayong maanaateelee Reeto Dapat po kayong manatili rito.
Play Button When did you have your last meal? Play Button kaa-eelan po kaayo hooleeng koomaa-in? Kailan po kayo huling kumain?
Play Button When was your last bowel movement? Play Button kaa-eelan po kaayo hooleeng doomoomee? Kailan po kayo huling dumumi?
Play Button How often are you urinating? Play Button gaa-aano po kaayo kaadaalas oomeehee? Gaano po kayo kadalas umihi?
Play Button Is it difficult to urinate? Play Button maaheeRaap po bang oomeehee? Mahirap po bang umihi?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page