Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Load the weapon. Play Button eesaakaay aang sandaataa Isakay ang sandata.
Play Button Get ready. Play Button maaghaandaa Maghanda.
Play Button Fire! Play Button maagpaapootok! Magpaputok!
Play Button Pull the slide. Play Button heelaahin aang loobid Hilahin ang lubid.
Play Button Clear on the right. Play Button waalang saagaabal saa kaanan Walang sagabal sa kanan.
Play Button Clear on the left. Play Button waalang saagaabal saa kaaleewaa Walang sagabal sa kaliwa.
Play Button Secure the magazine. Play Button eekaandaado aang taagoo-aan nang sandaataa Ikandado ang taguan ng sandata.
Play Button Pull the trigger. Play Button maagpaapootok Magpaputok.
Play Button Don't shoot! Play Button hoowaag boomaaReel! Huwag bumaril!
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page