Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Follow our orders. Play Button soondin ninyo aang mangaa ootos naamin Sundin ninyo ang mga utos namin.
Play Button Do not resist! Play Button hoowaag loomaabaan! Huwag lumaban!
Play Button Look forward! Play Button toomeengin saa haaRaap! Tumingin sa harap!
Play Button Close your eyes! Play Button eesaaRaa aang mangaa maataa! Isara ang mga mata!
Play Button Talk! Play Button saaleetaa! Salita!
Play Button Silence! Play Button taaheemik! Tahimik!
Play Button Kneel! Play Button loohod! Luhod!
Play Button Drink! Play Button eenom! Inom!
Play Button Stop! Play Button hinto! Hinto!
Play Button Turn! Play Button eekot! Ikot!
Play Button Spread out! Play Button kaalaat! Kalat!
Play Button Hands behind your head! Play Button eelaagaay aang mangaa kaamaay saa leekod nang oolo! Ilagay ang mga kamay sa likod ng ulo!
Play Button Keep away! Play Button hoowaag loomaapit! Huwag lumapit!
Play Button Don't move! Play Button hoowaag goomalaaw! Huwag gumalaw!
Play Button Come here! Play Button haaleekaa Reeto! Halika rito!
Play Button Get up! Play Button baangon! Bangon!
Play Button Get down! Play Button daapaa! Dapa!
Play Button Hands up! Play Button taa-as aang kaamaay! Taas ang kamay!
Play Button Wait! Play Button hintaay! Hintay!
Play Button Go! Play Button laakad! Lakad!
Play Button Cross your legs! Play Button maagdeykwaatRo! Magdekwatro!
Play Button Calm down! Play Button heenaahon! Hinahon!
Play Button Don't look at me! Play Button hoowaag toomeengin saa aakin! Huwag tumingin sa akin!
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page