Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We need a forklift. Play Button kalageehan namoo in sasakatan ha pag boohat, beeya sin "purklift" Kalagihan manu' in sasakatan ha pag buhat, biyah sin" forklift"
Play Button Where do we unload? Play Button hawnoo natoo eehawaas? Hau'nu natu' ihawas?
Play Button Pallet Play Button pagpatoogan sin loowan Pagpatungan sin luwan
Play Button Cargo Play Button loowan Luwan
Play Button We need a pallet loader. Play Button kaghoonahan natoo in pagdahan sin pagpatoogan sin loowan Kagunahan natu in pagdahan sin pagpatungan sin luwan
Play Button We need workers to assist with unloading. Play Button kaghoonahan keetanyoo sin ta oo toomabang ha pag hawaas Kagunahan kitaniyu sin tau tumabang ha paghawas
Play Button We need cargo handlers. Play Button kaghoonahan natoo maga kalghadool Kagunahan natu' mga kalgadul
Play Button Is there a staging area for cargo? Play Button awun loogal pagbootangan sin loowan? Awun lugal pagbutangan sin luwan?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page