Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do not stop if the convoy is attacked! Play Button konvoya hUjum edeeleerseh durmayin! Konvoya hücum edilirse durmayın!
Play Button Drive a minimum of 3 kms before stopping. Play Button durmadan œnjeh ehn aaz Uch keelomehtreh araaba sUrejekseenez Durmadan önce en az 3 (üç) kilometre araba süreceksiniz
Play Button Following distance is 100m on open highway. Play Button karayolunda œnUnUzdekeeh araajee yUz metreh oozaktan taakeep ehdejehkseenez Karayolunda önünüzdeki aracı 100 (yüz) metre uzaktan takip edeceksiniz
Play Button Following distance is 50m in towns. Play Button sheheer eecheendeh ehlee metreh oozaktan taakeep ehdejehkseenez Şehir içinde 50 (elli) metre uzaktan takip edeceksiniz
Play Button When stopped on the road, keep enough space between vehicles to drive around if required. Play Button yol kehnaranda durdooyynooz zaamaan gehrekteeyyeendeh gechmehk eechen arashlaar arasinda mehsafeh burakenez Yol kenarında durduğunuz zaman gerektiğinde geçmek için araçlar arasında mesafe bırakınız
Play Button If you lose sight of the convoy, slow down and wait for a military truck to pass you, and follow it. Play Button konvoyoo gœzdehn kaybehdersehn, yavashla, beer askheree kamyonoon gechmehseenee behkleh veh onoo taakeep eht Konvoyu gözden kaybedersen, yavaşla, bir askeri kamyonun geçmesini bekle ve onu takip et
Play Button No weapons. Play Button seelaah bulundurmak yaasaktir Silah bulundurmak yasaktır
Play Button No cell phone use. Play Button chep tehlehfonoo kulanmayin Cep telefonu kullanmayın
Play Button Do not throw food or water to the locals. Play Button yehrehl halka yeeyejek madeseh vehya soo atmayin Yerel halka yiyecek maddesi veya su atmayın
Play Button No littering or dumping trash on military camps or staging areas. Play Button askehree konvoyda vehya toplaama noktalarinda chevreyee kirlehtmehyeen veh chœp atmayin Askeri konvoyda veya toplanma noktalarında çevreyi kirletmeyin ve çöp atmayın
Play Button Go around any broken down truck in the convoy. Play Button konvoyda ariza yapmush kamyon varsa solayip gechen veh yola devam ehden Konvoyda arıza yapmış kamyon varsa sollayıp geçin ve yola devam edin
Play Button No flashing beacons. Play Button yaanip sœnehn ushik kulanmayin Yanıp sönen ışık kullanmayın
Play Button Fuel vehicle every time vehicle stops. Play Button hehr durushunuzda yaakit tazehlehyen Her duruşunuzda yakıt tazeleyin
Play Button Food is provided at some military camps when available. Play Button baazee askeree kamplarda mUmkUnsee yeeyejek vehreeder Bazı askeri kamplarda mümkünse yiyecek veridir
Play Button Bring plenty of food and water with you. Play Button yaniza chok meektarda yeeyechek veh soo alin Yanınıza çok miktarda yiyecek ve su alın
Play Button If you have to stop for any reason and the convoy continues, wait for help from the military. Play Button hehrhaangeebeehr nehdenleh durmaniz gehrekheer veh konvoy dehvam ehdehrseh, duroon veh askherlehreen seezeh yaardim etmehseenee behkleyen Herhangibir nedenle durmanız gerekir ve konvoy devam ederse, durun ve askerlerin size yardım etmesini bekleyin
Play Button They will escort you back into position. Play Button onlaar seezeh konvoydakee yehreeneezeh dœnmehneez eechen yol gœstehrejek Onlar size konvoydaki yerinize dönmeniz için yol gösterecek
Play Button No fighting or arguing with any other driver over position in convoy. Play Button konvoydakee deeyyehr sUrUjUlehrleh hijbeer shehkeeldeh tartishmayin Konvoydaki diğer sürücülerle hiçbir şekilde tartışmayın
Play Button Drive in a single file. Play Button tehk sira haaleendeh eelehrleeyen Tek sıra halinde ilerleyin
Play Button Be prepared to stop and assist broken down trucks. (Note: This is an instruction for bobtail drivers.) Play Button bozook arachlara yaardim ethmak eechen durmaya haazir oloon Bozuk araçlara yardım etmek için durmaya hazır olun
Play Button Report any problems with other drivers to the convoy commander. Play Button deeyyehr sUrUjUlehrleh beer sorononooz oloorsa konvoy komootanina beeldeeren Diğer sürücülerle bir sorununuz olursa konvoy komutanına bildirin
Play Button No drug or alcohol use while driving. Play Button araba kulanurken alkol veh ooyooshtooroojoo maadeh kulanmak yaasaktir Araba kullanırken alkol ve uyuşturucu madde kullanmak yasaktır
Play Button Know how to change tires and have proper tools. Play Button lasteek deyyeeshteermeehyee œyyrehneen veh gehreklee alehtlehree yaaninzda boolondooroon Lastik değiştirmeyi öğrenin ve gerekli aletleri yanınızda bulundurun
Play Button Loads, straps, chains, and tires are the drivers' responsibility. Play Button araajin yUkU, yUk bayylama shehreetlehree, kar zeenjeerlehree veh lasteeklehr sUrUjUnUn soroomlooloo altindadir Aracın yükü, yük bağlama şeritleri, kar zincirleri ve lastikler sürücünün sorumluluğu altındadır
Play Button Check every time the convoy stops. Play Button konvoy hehr doordooyyoonda bunlaareh kontrol ehden Konvoy her durduğunda bunları kontrol edin
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page