Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you feel sick? Play Button kehndeeneezeeh haasta geebee mee hehsehdyoor soonooz? Kendinizi hasta gibi mi hissediyorsunuz?
Play Button Did you begin to feel sick today? Play Button boogUn mU haastalandiniz? Bugün mü hastalandınız?
Play Button How many days have you felt sick? Play Button kach gUndUr kehndeeneezee haasta heesehdyoor soonooz? Kaç gündür kendinizi hasta hissediyorsunuz?
Play Button Is the sickness here? Play Button haastalyyniz booraada ma? Hastalığınız burada mı?
Play Button Do you feel nauseated? Play Button meedehneez boolanyoor geebee olooyoor mo? Mideniz bulanıyorgibi oluyor mu?
Play Button Did the nausea start today? Play Button meedeh boolanmaseh boogUn mU baashladeh? Mide bulanması bugün mü başladı?
Play Button How many days have you had the nausea? Play Button kach gUndUr meedehnez boolanyoor? Kaç gündür mideniz bulanıyor?
Play Button Have you been vomiting? Play Button koosooyoor moosoonoz? Kusuyor musunuz?
Play Button Is there any blood in your vomit? Play Button koosmooyyoonoozda kan vaar ma? Kusmuğunuzda kan var mı?
Play Button Is there any black color in your vomit? Play Button koosmooyyoonooz seeyah geebee meh? Kusmuğunuz siyah gibi mi?
Play Button Have you had any diarrhea? Play Button heech is haal oldoonooz mo? Hiç ishal oldunuz mu?
Play Button How many times have you had diarrhea today? Play Button boogUn is haaldehn dolayeh kach kehreh toowalehteh geeteenez? Bugün ishalden dolayı kaç kere tuvalete gittiniz?
Play Button Would your diarrhea today fill this? Play Button boogUnkU is haaleenez boonoo doldoorabeeleer mee? Bugünkü ishaliniz bunu doldurabilir mi?
Play Button What color is the diarrhea? Play Button is haaleenez neh rehk? İshaliniz ne renk?
Play Button Is it red? Play Button kirmizeh ma? Kırmızı mı?
Play Button Is it yellow? Play Button saareh ma? Sarı mı?
Play Button Is it green? Play Button yehshel meh? Yeşil mi?
Play Button Is it black? Play Button seeyaah ma? Siyah mı?
Play Button When was the last time you had a bowel movement? Play Button ehn son bUyUk apdehsteh neh zaamaan chiktiniz? En son büyük apdeste ne zaman çıktınız?
Play Button Has there been any blood in your stool? Play Button dishkinizda kan vaar meeydeh? Dışkınızda kan var mıydı?
Play Button Are you bleeding from your rectum? Play Button kalin bayyrsakta kanama vaar ma? Kalın bağırsakta kanama var mı?
Play Button Have your stools been black? Play Button dishkiniz hep seeyaah meeydeh? Dışkınız hep siyah mıydı?
Play Button Do you have fever? Play Button atesheenez vaar ma? Akeşiniz var mı?
Play Button For how many days have you had a fever? Play Button kach gUndUr atesheenez vaar? Kaç gündür ateşiniz var?
Play Button Does it burn when you urinate? Play Button eedraar yapaarkehn yaanma olooyoor mo? İdrar yaparken yanma oluyor mu?
Play Button Does it hurt when you urinate? Play Button eedraar yapaarkehn ayyreh olooyoor mo? İdrar yaparken ağrı oluyormu?
Play Button Are you urinating more than usual? Play Button gerekehndehn faazla mo eedraara chikeeyoor soonoz? Gerekenden fazla mı idrara çıkıyorsunuz?
Play Button Is there blood in the urine? Play Button eedraarda kan vaar ma? İdrarda kan var mı?
Play Button When did you eat last? Play Button ehn son neh zaamaan yehmek yehdeenez? En son ne zaman yemek yediniz?
Play Button Are you hungry? Play Button ach misiniz? Aç mısınız?
Play Button Do you have worms? Play Button seezdeh soloojan vaar ma? Sizde solucan var mı?
Play Button Do you have malaria? Play Button sitma haastaseh misiniz? Sıtma hastası mısınız?
Play Button Do you have tuberculosis? Play Button vehrehm haastaseh misiniz? Verem hastası mısınız?
Play Button Do you know what I mean by the term HIV? Play Button ehych ay vee dehdeeyyeem zaamaan neh oldooyyoono beeleeyor moosoonoz? HIV dediğim zaman ne olduğunu biliyor musunuz?
Play Button Do you know what I mean by the term AIDS? Play Button ayds dehdeeyyeem zaamaan neh oldooyyoono beeleeyor moosoonoz? AİDS dediğim zaman ne olduğunu biliyor musunuz?
Play Button Are you infected with the HIV virus? Play Button seezdeh ehych ay vee veerUsU vaar ma? Sizde HİV virüsü var mı?
Play Button Do you have AIDS? Play Button ayds haastaaseh misiniz? AİDS hastası mısınız?
Play Button You need a blood test for the HIV virus. Play Button ehych ay vee eechen kan tehstee olmaniz laazim HİV için kan testi olmanız lazım
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page