Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have an intrauterine device (birth control device)? Play Button haameelehleeyyee œnlemek eechen eecheeneezdeh deeyafram vaar ma? Hamileliği önlemek için içinizde diyafram var mı?
Play Button Have you had missed periods of menstruation recently? Play Button son zaamaanda aylik kanamanizda aksakliklaar oldoo mo? Son zamanda aylık kanamanızda aksaklıklar oldu mu?
Play Button Do you use pills for birth control? Play Button doyyoom kontrolU eechen eelach koolaneeyor moosoonoz? Doğum kontrolü için ilaç kullanıyor musunuz?
Play Button Are you pregnant? Play Button haameeleh meeseenez? Hamile misiniz?
Play Button Could you be pregnant? Play Button haameeleh olabeeleer meeseenez? Hamile olabilir misiniz?
Play Button When was your last period? Play Button ehn son aylik kanamaniz neh zaamaandeh? En son aylık kanamanız ne zamandı?
Play Button How many pregnancies have you had? Play Button kach taaneh haameelehleek gecheerdeenez? Kaç tane hamilelik geçirdiniz?
Play Button Are you having any vaginal discharge? Play Button hehrhaangee beer vaajeenal akinteh vaar ma? Herhangi bir vajinal akıntı var mı?
Play Button Are you having vaginal bleeding? Play Button vaajeenal kanama vaar ma? Vajinal kanama var mı?
Play Button How long have you had vaginal bleeding? Play Button neh kaadar zaamaandir vaajeenal kanama vaar? Ne kadar zamandır vajinal kanama var?
Play Button Does the vaginal bleeding come and go? Play Button vaajeenal kanama zaamaan zaamaan mo olooyor? Vajinal kanama zaman zaman mı oluyor?
Play Button Is the vaginal bleeding constant? Play Button vaajeenal kanama dehvamlo mo? Vajinal kanama devamlı mı?
Play Button Do you feel dizzy? Play Button baasheenez dœnUyor mo? Başınız dönüyor mu?
Play Button How many months have you been pregnant? Play Button kach aylik haameelehseenez? Kaç aylık hamilesiniz?
Play Button How many children do you have? Play Button kach chojoonooz vaar? Kaç çocuğunuz var?
Play Button Have you been raped? Play Button Urziniza gehcheeldee meh? Irzınıza geçildi mi?
Play Button We need to examine you carefully. Play Button seezee deekaatleh moayehneh ehdejayyaz Sizi dikkatle muayene edeceğiz
Play Button We will protect your privacy as much as we can. Play Button œzehl haayatinizeh mUmkUn oldooyyoo kaadar geezlee tootajayyaz Özel hayatınızı mümkün olduğu kadar gizili tutacağız
Play Button Does this hurt? Play Button bœyleh ajeeyor mo? Böyle acıyor mu?
Play Button Do not push yet. Play Button daaha eetmehyen Daha itmeyin
Play Button Push now. Play Button sheemdee eeten Şimdi itin
Play Button Push now as hard as you can. Play Button bUtUn gaayrehteenleh eet Bütün gayretinle it
Play Button The baby is here. Play Button behbek doyydoo Bebek doğdu
Play Button It is a boy. Play Button olaan chojooyyoo Oğlan çocuğu
Play Button It is a girl. Play Button kiz chojooyyoo Kız çocuğu
Play Button The baby looks healthy. Play Button behbek chok sihatlee gœrUnUyor Bebek çok sıhhatli görünüyor
Play Button We will take good care of the baby. Play Button behbeyyeh eeyee baakjayyaz Bebeğe iyi bakacağız
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page