Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Open your eyes. Play Button gœzlehreeneezeeh achin Gözlerinizi açın
Play Button Close your eyes. Play Button gœzlehreeneezeeh kaapayin Gözlerinizi kapayın
Play Button Do you have any pain in your eyes? Play Button gœzlehreeneezdeh ayyreh vaar ma? Gözlerinizde ağrı var mı?
Play Button Do you wear corrective glasses? Play Button gœzlUk taakeeyor moosoonoz? Gözlük takıyor musunuz?
Play Button Do you wear contact lenses? Play Button kontaak lens kulanyoor moosoonoz? Kontak lens kullanıyor musunuz?
Play Button Is your vision clear in both eyes? Play Button hehr eekee gœzUnUzdeh deh gœrUntU net meh? Her iki gözünüzde de görüntü net mi?
Play Button Which eye has a new problem? Play Button haangee gœzUnUzdeh soroon vaar? Hangi gözünüzde sorun var?
Play Button Do you see my fingers? Play Button parmaklarehmeh gœrUyor moosoonoz? Parmaklarımı görüyor musunuz?
Play Button Are they clear? Play Button net mee? Net mi?
Play Button How many fingers do you see right now? Play Button kach taaneh paarmameh gœrUyorsoonoz? Kaç tane parmağımı görüyorsunuz?
Play Button I am going to be looking into your eyes with this. Play Button boo aletleh gœzlehreeneezeh bakjayyam Bu aletle gözlerinize bakacağım
Play Button Keep your head still. Play Button baashinizeh deek tutun Başınızı dik tutun
Play Button Look straight ahead and focus on an object. Play Button karsheeya bakin veh baashinizeh kipirdatmayin Karşıya bakın ve başınızı kıpırdatmayın
Play Button While I am looking into your eyes, continue to focus on that object. Play Button behn gœzlehreeneezeh bakarkehn, karsheeya kipirdamadan bakmaya dehvaam ehden Ben gözlerinize bakarken, karşıya kıpırdamadan bakmaya devam edin
Play Button I am going to put some drops into your eye. Play Button gœzlehreeneezeh damla damlatajayyam Gözlerinize damla damlatacağım
Play Button I am going to blow a puff of air into your eye. Play Button gœzlehreeneezehehn eecheeneh haavha baasajayyam Gözlerinizin içine hava basacağım
Play Button Hold very still while I remove the foreign body in your eye. Play Button gœzUnUzdehn boonoo chikarirkehn lUtfehn kipirdamayin Gözünüzden bunu çıkarırken lütfen kıpırdamayın
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page