Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This will help you. Play Button boo seezeh yaardim ehdejek Bu size yardım edecek
Play Button I have to put a small needle in you here. Play Button booraaya ufaak beer eeyyneh sokajayyam Buraya ufak bir iğne sokacağım
Play Button We need to give you fluid. Play Button eedraar vehrmehnez laazim İdrar vermeniz lazım
Play Button We need to give you blood. Play Button kan vehrmehnez laazim Kan vermeniz lazım
Play Button I need to put a tube into your throat. Play Button boyyazeeniza tUp koyajayym Boğazınıza tüp koyacağım
Play Button This tube will help you breathe better. Play Button boo tUp sayehseendeh daaha rahaat nehfesh alajaksiniz Bu tüp sayesinde daha rahat nefas alacaksınız
Play Button This tube may feel uncomfortable. Play Button boo tUp seezeh rahaatsizlik vehrebeeleer Bu tüp size rahatsızlık verebilir
Play Button I need to put a tube through your nose to your stomach. Play Button burnunuzdan meedehneezeh beer tUp sokajayyam Burnunuzdan midenize bir tüp sokacağım
Play Button You need to swallow while I put this tube in your nose. Play Button boo tUpU burnunuzdan sokarkehn seezen yutkunmaniz laazim Bu tübü burnunuzdan sokarken sizin yutkunmanız lazım
Play Button Drink this while I gently place the tube into your nose. Play Button burnunuzdan boo tUpU sokarkehn shuno eechen Burnunuzdan bu tübü sokarken şunu için
Play Button This tube will drain your stomach. Play Button boo tUp meedehneezen sooyoonoo chekejek Bu tüp midenizin suyunu çekecek
Play Button I have to put a small tube into your neck to give you fluid. Play Button seezeh suveh vehrmek eechen boyyaziniza ufaak beer boroo takajayyam Size sıvı vermek için boğazınıza ufak bir boru takacağım
Play Button I need to put a tube in your chest. Play Button gœyysUnUzeh tUp takajayyam Göğsünüze tüp takacağım
Play Button This needle will release the air from your chest. Play Button boo eeyyneh jeeyyehrehreeneezdekee haavayeh boshaltajak Bu iğne ciğerlerinizdeki havayı boşaltacak
Play Button This will help your burns. Play Button boo yaaniklarniza eeyee gehlejehk Bu yanıklarınıza iyi gelecek
Play Button I need to cut your skin. Play Button dehreeyeeh yaarmam laazim Deriyi yarmam lazım
Play Button We have to restrain you for your safety. Play Button gUvehnleeyyeeneez eechen seezee booraada alukoyajayyaz Güvenliğiniz için sizi burada alıkoyacağız
Play Button You have been burned by a chemical. Play Button keemyasaal madehdehn dolaayeh yaanmishsiniz Kimyasal maddeden dolayı yanmışınız
Play Button We need to wash the chemicals from your skin. Play Button dehreeneezee keemyasaal madehdehn temeezlehmek eechen yukamamiz laazim Derinizi kimyasal maddeden temizlemek için yıkamamız lazım
Play Button You will need to be completely washed. Play Button hehr yehreenzee yukayajayyaz Her yerinizi yıkayacağız
Play Button Hold this dressing and apply pressure. Play Button boo saargehyeh yaaranin Uzehreeneh baastirin Bu sargıyı yaranın üzerine bastırın
Play Button I need to splint your arm. Play Button koloonoozoo taahtayla tootoorajayyam Kolunuzu tahtayla tutturacağım
Play Button I need to splint your leg. Play Button ayayynizeh taahtayla tootoorajayyam Ayağınızı tahtayla tutturacağım
Play Button I am applying a tourniquet to stop the bleeding. Play Button kanamayeh doordoormak eechen chok sekeh sarajayyam Kanamayı durdurmak için çok sıkı saracağım
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page