Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This is the ___ public affairs office. Play Button booraseh ___ haalkla eeleshkeelehr oofeesee Burası ___ halkla ilişkiler ofisi
Play Button This is not the public affairs office. Play Button booraseh haalkla eeleshkeelehr oofeesee deyyeel Burası halkla ilişkiler ofisi değil
Play Button What is your name? Play Button adiniz neh? Adınız ne?
Play Button What media organization do you represent? Play Button haangeh mehdya orgaaneneh tehmseel ehdeeyorsoonooz? Hangi medya organını temsil ediyorsunuz?
Play Button Where is your organization based? Play Button koromonozon yehree nehredeh? Kurumunuzun yeri nerede?
Play Button What is your publication? Play Button neh tUr yaayin yaapyorsoonooz? Ne tür yayın yapıyorsunuz?
Play Button What is your program? Play Button prograamunuzin adeh neh? Programınızın adı ne?
Play Button What is the subject of this article? Play Button boo maakaalehnen konoosoo neh? Bu makalenin konusu ne?
Play Button What is your question? Play Button soroonooz neh? Sorunuz ne?
Play Button Could you please ask the question in a different way? Play Button boo sorooyoo bashka beer shekeeldeh sorabeeleer meeseenez? Bu soruyu başka bir şekilde sorabilir misiniz?
Play Button Could you please use simpler language? Play Button daaha baaseet konooshabeeleer meeseenez? Daha basit konuşabilir misiniz?
Play Button What is your deadline? Play Button zaamaaniniz neh kadar? Zamanınınz ne kadar?
Play Button Tomorrow Play Button yaarin Yarın
Play Button In two days Play Button eekee gUn eechendeh İki gün içinde
Play Button In three days Play Button Uch gUn eechendeh Üç gün içinde
Play Button Next week Play Button geelehjehk haafta Gelecek hafta
Play Button Next month Play Button geelehjehk aay Gelecek ay
Play Button What is your phone number? Play Button tehlehfon noomaraniz neh? Telefon numaranız ne?
Play Button 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Play Button beer, eekee, Uch, dœrt, behsh, alteh, yehdee, sehkeez, dokooz, ohn bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on
Play Button Please say one number at a time. Play Button hehr nomarayeh lUtfehn tehkehr tehkehr sœylehyen Her numarayı lütfen teker teker söyleyin
Play Button A press release on that subject is being prepared. Play Button boo konooda beer baasin beeldeereesee haazirlanyor Bu konuda bir basın bildirisi hazırlanıyor
Play Button There will be a press conference on that subject. Play Button boo konooda beer baasin toplaateseh yaapulajaak Bu konuda bir basın toplantısı yapılacak
Play Button The time for the press release has not been decided yet. Play Button baasin beeldeereeseeneen neh zaamaan achiklanajayyeh behlee deyyeel Basın bildirisinin ne zaman açıklanacağı belli değil
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page