Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button I am not an official spokesperson. Play Button behn rehsmee sœzjU deyyeelem Ben resmi sözcü değilim
Play Button Please wait for the public affairs representative. Play Button lUtfehn halkla eeleshkeelehr tehmseeljeeseenee beklehyeen Lütfen halkla ilişkiler temsilcisini bekleyin
Play Button I can only tell you what I know. Play Button seezeh saadejeh neh beeleeyorsam onoo sœylehyehbeeleereem Size sadece ne biliyorsam onu söyleyebilirim
Play Button The situation is under control. Play Button dooroom kontrol altinda Durum kontrol altında
Play Button We are doing everything we can to restore order. Play Button asayeeshee sayylamak eechen ehleemezdehn gehlehnee yaapyorooz Asayişi sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz
Play Button We are doing everything we can to protect lives. Play Button haayaat kooroomak eechen ehleemeezdehn gehlehnee yaapyorooz Hayat korumak için elimizden geleni yapıyoruz
Play Button We are doing everything we can to save lives. Play Button haayaat koortarmak eechen ehleemeezdehn gehlehnee yaapyorooz Hayat kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz
Play Button There was an incident. Play Button beer olaay oldo Bir olay oldu
Play Button The incident is under investigation. Play Button olaay sorooshtooroloyor Olay soruşturuluyor
Play Button We are taking this matter very seriously. Play Button boo kono Uzehreendeh jedee olaraak dUruyorooz Bu konu üzerinde ciddi olarak duruyoruz
Play Button People have been injured. Play Button yaralananlaar oldo Yaralananlar oldu
Play Button Civilians have been injured. Play Button seeveelehr yehralandeh Siviller yaralandı
Play Button Police have been injured. Play Button polees yehralandeh Polis yaralandı
Play Button Service members have been injured. Play Button yaralanan askehrlehr vaar Yaralanan askerler var
Play Button Service members have been killed. Play Button œlehn askehrlehr vaar Ölen askerler var
Play Button People have been killed. Play Button eensanlaar œldU İnsanlar öldü
Play Button Civilians have been killed. Play Button seeveelehr œldU Siviller öldü
Play Button Names cannot be released until victims' relatives are notified. Play Button œlehn veh yaralananlarin ayyeelehlehreeneh habehr vehrmehdehn kemleklehreenee achuklayamayiz Ölen ve yaralananların ailelerine haber vermeden kimliklerini açıklayamayız
Play Button The official spokesman is expected here soon. Play Button sœzjU beeraaz sonra booraya gelejek Sözcü biraz sonra buraya gelecek
Play Button Appropriate action will be taken. Play Button gehreklee adimlaar atulajak Gerekli adımlar atılacak
Play Button We take every report of wrongdoing very seriously. Play Button hehr tUrlU usulsUzlUk habehreenee jeehdee olarak ehleh aluyorooz Her türlü usulsüzlük haberini ciddi olarak ele alıyoruz
Play Button We have secured the area where the incident occurred. Play Button olayin oldooyyoo yehree gUvehnlek altina aldik Olayın olduğu yeri güvenlik altına aldık
Play Button I am sorry but you have to wait for the report. Play Button œzUr deelehrem raporoo beklehmehnez laazim Özür dilerim raporu beklemeniz lazım
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page