Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button May I see your ID? Play Button sizning guvoHnomangizni kohrsam bohladima? Sizning guvohnomangizni ko'rsam bo'ladimi?
Play Button Where do you live? Play Button siz Qayerda yashaysiz? Siz qaerda yashaysiz?
Play Button Where is the farm located? Play Button ferma Qayerda joylashgan? Ferma qayerda joylashgan?
Play Button What was produced on the farm? Play Button fermada nima ishlab chiQarilar edi? Fermada nima ishlab chiqarilar edi?
Play Button Who confiscated the land? Play Button yeringizni kim olib Qohydi? Yeringizni kim olib qo'ydi?
Play Button Who now occupies your farm? Play Button Hozir fermangizda kim yashayapti? Hozir fermangizda kim yashayapti?
Play Button Have you talked with them? Play Button ular bilan gaplashdingizma? Ular bilan gaplashdingizmi?
Play Button Do you have documentation? Play Button Hujatlaringiz borma? Hujjatlaringiz bormi?
Play Button Do you think it's dangerous? Play Button bu narsa Khatarli deb ohylaysizma? Bu narsa xatarli deb o'ylaysizmi?
Play Button I will contact the appropriate authorities to investigate this matter. Play Button men tegishli odamlar bilan aloQa Qilib bu masalani tekshiraman Men tegishli odamlar bilan aloqa qilib bu masalani tekshiraman
Play Button Please know we will assist you. Play Button iltimos, shuni bilingki, biz sizga yordam beramiz Iltimos, shuni bilingki, biz sizga yordam beramiz
Play Button You must allow the local authorities to conduct their investigation. Play Button siz maHaly Hokimiyatning tekshirish olib borishlari uchun rozilik berishingiz lozim Siz mahalliy hokimiyatning tekshirish olib borishlari uchun rozilik berishingiz lozim
Play Button You must go to the base and speak with an interpreter. Play Button siz bazaga borib, tarjimon bilan gaplashishingiz kerak Siz bazaga borib, tarjimon bilan gaplashishingiz kerak
Play Button The name of the owner Play Button egasining isma Egasining ismi
Play Button The name of the property Play Button mulkning nomi Mulkning nomi
Play Button Location of the property Play Button mulkning joylashgan yeri Mulkning joylashgan yeri
Play Button Present use of the property Play Button Hozirda mulkning ishlatilishi Hozirda mulkning ishlatilishi
Play Button What is the condition of the property? Play Button mulkning aHvoli Qanday? Mulkning ahvoli qanday?
Play Button Who has the title? Play Button oo kimning nomida? U kimning nomida?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page