Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We have a malfunction. Play Button choong toy kor mot su chook chak Chúng tôi có một sự trục trặc
Play Button We have a problem. Play Button choong toy kor mot van deh Chúng tôi có một vấn đề
Play Button We have an in-flight emergency. Play Button choong toy kor mot chew urn hop Khan kap chong chuen baay Chúng tôi có một trường hợp khẩn cấp trong chuyến bay
Play Button Go around. Play Button dee vong laay Đi vòng lại
Play Button Do not land. Play Button dew urn ha kaayng Đừng hạ cánh
Play Button Unsafe (Danger) Play Button Khong arn too arn (ngooy heeyim) Không an toàn (Nguy hiểm)
Play Button Stop taxi! Play Button tak see zurn laay! Tắc xi dừng lại!
Play Button Cancel clearance. Play Button hwee bor len Hủy bỏ lệnh
Play Button Engine fire! Play Button don ker bee chaay! Động cơ bị cháy!
Play Button Aircraft fire! Play Button may baay bee chaay! Máy bay bị cháy!
Play Button Reserve airfield. Play Button san baay zu fon Sân bay dự phòng
Play Button Landing gear problem. Play Button bo fan har kaayng kor van deh Bộ phận hạ cánh có vấn đề
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page