Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Runway ___ in use. Play Button dew urn ban ___ dan dew uk su zoong Đường băng ___ đang được sử dụng
Play Button Wind at ___. Play Button suk zor taay ___ Sức gió tại ___
Play Button Altimeter Play Button don ho dor do kaaw Đồng hồ đo độ cao
Play Button Number ___ to follow. Play Button so ___ sair dee teeyip teh yu Số ___ sẽ đi tiếp theo
Play Button Report. Play Button baaw kaaw Báo cáo
Play Button ___ miles Play Button ___ zam ___ dặm
Play Button ___ kilometers Play Button ___ kee lo met ___ Kí lô mét
Play Button Beacon Play Button den tin heeyu Đèn tín hiệu
Play Button Final (approach) Play Button sap dew uk chaay vaaw dew urn ban Sắp được chạy vào đường băng
Play Button Base Play Button vee jee choo un bee jew uk Khee dee vaaw dew urn ban Vị trí chuẩn bị trước khi đi vào đường băng
Play Button Headwind Play Button zor ngew uk Gió ngược
Play Button Tailwind Play Button zor soo oy Gió xuôi
Play Button Crosswind Play Button zor kat ngarn Gió cắt ngang
Play Button Downwind Play Button zoo uh ee zor Dưới gió
Play Button Upwind Play Button chen zor Trên gió
Play Button Extended (fully) Play Button mo rong kaayng ho arn to arn Mở rộng cánh hoàn toàn
Play Button Enter landing pattern. Play Button chaay vaaw dew urn ban foo Chạy vào đường băng phụ
Play Button Cleared to land. Play Button dew uk feyp ha kaayng Được phép hạ cánh
Play Button Landing gear down. Play Button ha bo baayng maay baay soo an Hạ bộ bánh máy bay xuống
Play Button Turn on runway lights. Play Button but kak daayrn ah dew urn ban len Bật các đèn ở đường băng lên
Play Button Is your navigation system working? Play Button heh ton din hew urn koo a aing kor dan hoo at don Khong? Hệ thống định hướng của anh có đang hoạt động không?
Play Button I see the airfield. Play Button toy taay san baay Tôi thấy sân bay
Play Button I see the runway. Play Button toy taay dew urn ban Tôi thấy đường băng
Play Button I've landed. Play Button toy vooh ah muh ee ha kaayng Tôi vừa mới hạ cánh
Play Button Is your Instrument Landing System (VOR, TACAN) working? Play Button heh ton teeyit bee ha kaayng koo a aing kor dan hoo at don Khong? Hệ thống thiết bị hạ cánh của anh có đang hoạt động không?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page