Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Taxiway Play Button dew urn lan Đường lăn
Play Button Taxi Play Button tak see Tắc - xi
Play Button Turn right. Play Button rair faay Rẽ phải
Play Button Turn left. Play Button rair chaay Rẽ trái
Play Button To the hardstand. Play Button den baay do maay baay Đến bãi đỗ máy bay
Play Button Follow the "follow-me" truck. Play Button dee teh yu sair taay "teh yu toy" "Đi theo xe tải ""Theo tôi"""
Play Button Take runway ___. Play Button ha kaayng soo an dew urn ban ___ Hạ cánh xuống đường băng ___
Play Button Hold short of runway. Play Button zurn laay, Khong dee vaaw dew urn ban bay zer Dừng lại, không đi vào đường băng bây giờ
Play Button Is able, enter next taxiway. Play Button dee vaaw dew urn lan ben karn dew uk Khong Đi vào đường lăn bên cạnh được không
Play Button Taxi to parking. Play Button chaay den baay daaw Chạy đến bãi đậu
Play Button Marshallers will assist. Play Button ngoo uh ee hew urn zan sair zoop Người hướng dẫn sẽ giúp
Play Button Taxi into position and hold. Play Button chaay den deeyim dew uk chee din var zurn laay Chạy đến điểm được chỉ định và dừng lại
Play Button There is an obstacle in our way. Play Button kor mot vat chew urn ngaay chen dew urn dee koo a choong toy Có một vật chướng ngại trên đường đi của chúng tôi
Play Button Can you move that ___? Play Button aing kor teh za ee ___ dor Khong? Anh có thể dời ___ đó không?
Play Button car? Play Button sair huh ee? Xe hơi?
Play Button truck? Play Button sair taay? Xe tải?
Play Button airplane? Play Button maay baay? Máy bay?
Play Button powercart? Play Button maay fat deeyin zee don? Máy phát điện di động?
Play Button We need minimum ___. Play Button choong toy kan toy teeyu ___ Chúng tôi cần tối thiểu ___
Play Button 50 feet taxiway Play Button nam moo uh ee feet dew urn lan Năm mươi phít đường lăn
Play Button 70 feet taxiway Play Button baay moo uh ee feet dew urn lan Bảy mươi phít đường lăn
Play Button Our wingspan is ___ meters. Play Button to arn bo cheeyu ngarn koo a kaayng maay baay choong toy lar ___ met Toàn bộ chiều ngang của cánh máy bay chúng tôi là ___ mét
Play Button We need wingtip clearance. Play Button choong toy kan Kho arn kak arn to arn tur deeyim koo oy koo a kaayng maay baay choong toy den deeyim koo oy koo a kaayng maay baay keh ben Chúng tôi cần khoảng cách an toàn từ điểm cuối của cánh máy bay chúng tôi đến điểm cuối của cánh máy bay kế bên
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page