Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is the maximum weight the parking ramp can withstand? Play Button cho daaw maay baay naay cheeyu dew uk chorn taay toy dar lar baaw neeyu? Chỗ đậu máy bay này chịu được trọng tải tối đa là bao nhiêu?
Play Button What is the total length of the runway? Play Button ton cheeyu zaay koo a dew urn ban lar baaw neeyu? Tổng chiều dài của đường băng là bao nhiêu?
Play Button What is the width of the runway? Play Button cheeyu ngan koo a dew urn ban lar baaw neeyu? Chiều ngang của đường băng là bao nhiêu?
Play Button What is the maximum weight the runway can stand? Play Button dew urn ban cheeyu dew uk chon taay toy dar lar baaw neeyu? Đường băng chịu được trọng tải tối đa là bao nhiêu?
Play Button What are the operational hours of your tower? Play Button zer ho art don ah cham deeyu Kheeyin Khong loo koo a aing teh naaw? Giờ hoạt động ở trạm điều khiển không lưu của anh thế nào?
Play Button What fees are we liable for? Play Button teh yu fap lee, choong toy char nurn chee fee zee? Theo pháp lý, chúng tôi trả những chi phí gì?
Play Button How much do we owe? Play Button choong toy char baaw neeyu? Chúng tôi trả bao nhiêu?
Play Button Dollars Play Button do laa Đô - la
Play Button Vietnamese dongs Play Button teeyin don veeyit nam Tiền đồng Việt Nam
Play Button I am ___. Play Button toy laa ___ Tôi là ___
Play Button the aircraft commander Play Button ngoo uh ee chee hoo wee maay baay Người chỉ huy máy bay
Play Button the flight engineer Play Button kee su koo a choo in baay Kỹ sư của chuyến bay
Play Button the navigator Play Button ho ar teeyu Hoa tiêu
Play Button the copilot Play Button ngoo uh ee laay foo Người lái phụ
Play Button the crew chief Play Button ker chew urn Cơ trưởng
Play Button the flight surgeon Play Button bak see faw too ut koo a chuen baay Bác sĩ phẩu thuật của chuyến bay
Play Button the loadmaster Play Button ngoo uh ee keeyim so art chon taay Người kiểm soát trọng tải
Play Button the radio operator Play Button ngoo uh ee chik ton daay vo tuen Người trực tổng đài vô tuyến
Play Button This is the flight crew. Play Button day lar do arn baay Đây là đoàn bay
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page