Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button We need a forklift. Play Button choong toy kan mot kaay sair nun han Chúng tôi cần một cái xe nâng hàng
Play Button Where do we unload? Play Button choong toy chat han soo an daaw? Chúng tôi chất hàng xuống đâu?
Play Button Pallet Play Button tam pa layt Tấm pa-lét
Play Button Cargo Play Button lew un han ho ar Lượng hàng hóa
Play Button We need a pallet loader. Play Button choong toy kan mot kaay sair nun han deh cher han vaaw ham maay baay Chúng tôi cần một cái xe nâng hàng để chở hàng vào hầm máy bay
Play Button We need workers to assist with unloading. Play Button choong toy kan kon nun zoop deh chat han soo an Chúng tôi cần công nhân giúp để chất hàng xuống
Play Button We need cargo handlers. Play Button choong toy kan vaay ngoo uh ee kwan lee su van chuen han ho ar Chúng tôi cần vài người quản lý sự vận chuyển hàng hóa
Play Button Is there a staging area for cargo? Play Button kor mot Kho deh tam chooh ah han ho ar Khong? Có một kho để tạm chứa hàng hóa không?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page