Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Antibiotics Play Button too ak Khang seen Thuốc kháng sinh
Play Button Bandage Play Button bang keh oo ee teh Băng keo y tế
Play Button Blood Play Button maw Máu
Play Button Burn Play Button fahng Phỏng
Play Button Clean Play Button saik Sạch
Play Button Dead Play Button chet Chết
Play Button Doctor Play Button bak see Bác sĩ
Play Button Fever Play Button sot Sốt
Play Button Hospital Play Button bay veeyin Bệnh viện
Play Button Infection Play Button neeyim joong Nhiễm trùng
Play Button Injured Play Button bee tew ung Bị thương
Play Button Malnutrition Play Button kem zeeng zew ung Kém dinh dưỡng
Play Button Medic Play Button nguee koo tew ung Người cưú thương
Play Button Medicine Play Button too ak men Thuốc men
Play Button Nurse Play Button ee tah Y tá
Play Button Poison Play Button chat dok Chất độc
Play Button Sick Play Button bin Bịnh
Play Button Vitamins Play Button chat bo Chất bổ
Play Button Wound Play Button vet tew ung Vết thương
Play Button I am a doctor. Play Button toy laar bak see Tôi là bác sĩ
Play Button I am not a doctor. Play Button toy Khong faay laar bak see Tôi không phải là bác sĩ
Play Button I am going to help. Play Button toy sair zoop Tôi sẽ giúp
Play Button Can you walk? Play Button aing dee dew uk Khong? Anh đi được không?
Play Button Can you sit? Play Button aing ngoy dew uk Khong? Anh ngồi được không?
Play Button Can you stand? Play Button aing doong dew uk Khong? Anh đứng được không?
Play Button Are you in pain? Play Button aing kor daw Khong? Anh có đau không?
Play Button You will get a shot. (injection) Play Button aing sair dew uk teeyim mot moo ee too at Anh sẽ được tiêm một mũi thuốc
Play Button I will take you to the hospital. Play Button toy sair doo ah aing den bin veeyin Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện
Play Button What is wrong? Play Button kor deeyu zee Khong on? Có điều gì không ổn?
Play Button Are you injured? Play Button aing kor bee tew ung Khong? Anh có bị thương không?
Play Button Can you feed yourself? Play Button aing too an dew uk Khong? Anh tự ăn được không?
Play Button Open your mouth. Play Button aing mer meeyin zar Anh mở miệng ra
Play Button Are you pregnant? Play Button chee kor taay faay Khong? Chị có thai phải không?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page