Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where is my customs declaration? Play Button tah Khaay haay kwan koo a toy uh daw? Tờ khai hải quan của tôi ở đâu?
Play Button I do not have anything to declare. Play Button toy Khong kor zee deh Khaay baaw Tôi không có gì để khai báo
Play Button These goods are personal. Play Button day laar do zoong kar nyun Đây là đồ dùng cá nhân
Play Button Not for sale. Play Button Khong kor ban Không có bán
Play Button Can you help me fill out the forms? Play Button aing zoop toy deeyin noong kaay dern naay dew uk Khong? Anh giúp tôi điền những cái đơn này được không?
Play Button Is this correct? Play Button doong Khong? Đúng không?
Play Button Here is my passport. Play Button day laar ho cheeyu koo a toy Đây là hộ chiếu của tôi
Play Button Here is my visa. Play Button day laar tee took nyup kang koo a toy Đây là thị thực nhập cảnh của tôi
Play Button I have no Vietnamese money. Play Button toy Khong kor teeyin veeyit nam Tôi không có tiền Việt nam
Play Button Ad valorem Play Button teh oh zah hang Theo giá hàng
Play Button Ammunition Play Button dan zew uk Đạn dược
Play Button Baggage Play Button haing lee Hành lý
Play Button Bill of lading Play Button van dun Vận đơn
Play Button Cargo Play Button lew ung hang hwah Lượng hàng hóa
Play Button Customs Play Button haay kwan Hải quan
Play Button Customs declaration Play Button Khaay baaw haay kwan Khai báo hải quan
Play Button Customs tax Play Button too eh haay kwan Thuế hải quan
Play Button Customs worker Play Button nyun veeyin haay kwan Nhân viên hải quan
Play Button Damaged Play Button bee hoo haay Bị hư hại
Play Button Delivery Play Button zaaw hang Giao hàng
Play Button Duty Play Button too eh Thuế
Play Button Expenditures Play Button fee ton Phí tổn
Play Button Export Play Button soh ut Khaw Xuất khẩu
Play Button False Play Button zaah ah Giả
Play Button Foreign currency Play Button ngwaay teh Ngoại tệ
Play Button Form (document) Play Button chung to Chứng từ
Play Button Holding Play Button tam zoo Tạm giữ
Play Button Import Play Button nyup Khaw Nhập khẩu
Play Button Insurance Play Button baaw heeyim Bảo hiểm
Play Button Vietnamese Play Button nguee veeyit naam Người Việt Nam
Play Button Loading Play Button chat han len Chất hàng lên
Play Button Name of goods Play Button ten hang Tên hàng
Play Button Narcotics Play Button chat gay ngeeyin Chất gây nghiện
Play Button National treasure Play Button taay san kwoo ak zah Tài sản quốc gia
Play Button Nomenclature Play Button mook look Mục lục
Play Button On-board Play Button len may baay Lên máy bay
Play Button Origin Play Button soh ut soo Xuất xứ
Play Button Owner Play Button choo han Chủ hàng
Play Button Packing list Play Button fee oo dong hang Phiếu đóng hàng
Play Button Passport Play Button ho chee oo Hộ chiếu
Play Button Permission Play Button zay fep Giấy phép
Play Button Personal use Play Button do zoong kar nyun Đồ dùng cá nhân
Play Button Personnel Play Button nyun veeyin Nhân viên
Play Button Prohibited Play Button bee kam Bị cấm
Play Button Property Play Button taay san Tài sản
Play Button Rate Play Button tee leh Tỷ lệ
Play Button Rate of exchange Play Button tee zah hoy doy Tỉ giá hối đối
Play Button Receipt Play Button beeyin nyun Biên nhận
Play Button Relics Play Button haay kot Hài cốt
Play Button Restricted Play Button bee han cheh Bị hạn chế
Play Button Souvenir Play Button vat kee neeyim Vật kỷ niệm
Play Button Specification Play Button tuh Khaay chee teeyit Tờ khai chi tiết
Play Button Storage Play Button Khor Kho
Play Button Tariff Play Button too eh soo at nyup Khaw Thuế xuất nhập khẩu
Play Button Tax-free Play Button meeyin too eh Miễn thuế
Play Button To answer Play Button jah loy Trả lời
Play Button To be responsible for Play Button cheeyu jak neeyim chor Chịu trách nhiệm cho
Play Button To export Play Button soh ut Khaw Xuất khẩu
Play Button To fill out Play Button deeyin vaaw Điền vào
Play Button To present for customs inspection Play Button dooh ah chor haay kwan keeyim Đưa cho hải quan kiểm
Play Button Transportation Play Button few ung teeyin zaaw tong Phương tiện giao thông
Play Button Unloading Play Button chat han soo an Chất hàng xuống
Play Button Valuables Play Button do kwee zar Đồ qúy giá
Play Button Value Play Button zah jee Giá trị
Play Button Visa Play Button vee sah Vi-sa
Play Button Weapons Play Button voo Khee Vũ khí
Play Button X-ray machine Play Button may soy Máy soi
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page