Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button The name of the village Play Button ten koo a lan dor Tên của làng đó
Play Button The location of the village Play Button dee eh deeyim koo a lan dor Địa điểm của làng đó
Play Button Is there road access for cars? Play Button kor dew urn chor sair huh ee chaay Khong? Có đường cho xe hơi chạy không?
Play Button Is there a road access for four-wheel drive? Play Button kor dew urn chor sair bon barn chaay Khong? Có đường cho xe bốn bánh chạy không?
Play Button Is there a road access for trucks? Play Button kor dew urn chor sair taay chaay Khong? Có đường cho xe tải chạy không?
Play Button Is the road accessible in the winter? Play Button vaaw mo don, dew urn dor kor dee dew uk Khong? Vào mùa đông, đường đó có đi được không?
Play Button What is the number of the current population? Play Button zan so heeyin naay lar baaw neeyu? Dân số hiện nay là bao nhiêu?
Play Button How many children are there? Play Button kor baaw neeyu chair airm ah dor? Có bao nhiêu trẻ em ở đó?
Play Button How many men are there? Play Button kor baaw neeyu darn ong ah dor? Có bao nhiêu đàn ông ở đó?
Play Button How many women are there? Play Button kor baaw neeyu darn bar ah dor? Có bao nhiêu đàn bà ở đó?
Play Button How many locals are there? Play Button kor baaw neeyu zan dee eh few urn ah dor? Có bao nhiêu dân địa phương ở đó?
Play Button How many refugees are there? Play Button kor baaw neeyu ngoo uh ee tee narn ah daw? Có bao nhiêu người tị nạn ở đó?
Play Button How many returnees are there? Play Button kor baaw neeyu bo doy fook veeyin ah dor? Có bao nhiêu bộ đội phục viên ở đó?
Play Button Who is the community leader? Play Button ay laing daaw kon don dor? Ai lãnh đạo cộng đồng đó?
Play Button Who is responsible for food distribution? Play Button ay cheeyu chak neeyim fun foy tuk fam? Ai chịu trách nhiệm phân phối thực phẩm?
Play Button Where is the local warehouse? Play Button nar Khor koo a dee eh few urn ah daw? Nhà kho của địa phương ở đâu?
Play Button Is there a storage facility? Play Button kor Khor zu chu teeyit bee Khong? Có kho dự trữ thiết bị không?
Play Button Is this village used for secondary distribution? Play Button lan naay dew uk fun laay lar tu kap faay Khong? Làng này được phân loại là thứ cấp phải không?
Play Button Which villages receive assistance from this village? Play Button nurn larn naaw nun dew uk su zoop der koo a larn naay? Những làng nào nhận được sự giúp đỡ của làng này?
Play Button How many damaged houses in this village? Play Button kor baaw neeyu nar bee hu haay chorn larn naay? Có bao nhiêu nhà bị hư hại trong làng này?
Play Button How many unfinished houses in this village? Play Button kor baaw neeyu nar choo a say sorn chorn larn naay? Có bao nhiêu nhà chưa xây xong trong làng này?
Play Button Was there any new war damage to buildings since before the conflict? Play Button nurn to ar nar naay kor bee hu haay chorn koo at cheeyin chaing muh ee zor kark koo at soon dot Khong? Những toà nhà này có bị hư hại trong cuộc chiến tranh mới do các cuộc xung đột không?
Play Button Is there a school in the village? Play Button kor chew urn hok ah chorn lan Khong? Có trường học ở trong làng không?
Play Button Is there a mosque / church in the village? Play Button kor mot ngoy den / nar ter ah chorn lan Khong? Có một ngôi đền / nhà thờ ở trong làng không?
Play Button Is there a bakery? Play Button kor mot teeyim bang Khong? Có một tiệm bánh không?
Play Button Is there a health facility? Play Button kor mot charm ee teh Khong? Có một trạm y tế không?
Play Button Is there any source of food available in the village? Play Button kor ngoo an lew urn tuk naaw san chorn lan naay Khong? Có nguồn lương thực nào sẵn trong làng này không?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page