Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Where can we purchase meat? Play Button choong toy kor teh moo a tit ah daw? Chúng tôi có thể mua thịt ở đâu?
Play Button Where can we purchase vegetables and fruit? Play Button choong toy kor teh moo a zaw kaay va chaay kay ah daw? Chúng tôi có thể mua rau cải và trái cây ở đâu?
Play Button Where can we purchase bread and grains? Play Button choong toy kor teh moo a bang mee var gaaw ah daw? Chúng tôi có thể mua bánh mì và gạo ở đâu?
Play Button Where can we purchase dairy products? Play Button choong toy kor teh moo a ber, sooh ah, fo maay ah daw? Chúng tôi có thể mua bơ, sữa, phô mai ở đâu?
Play Button Where can we purchase water? Play Button choong toy kor teh moo a new uk ah daw? Chúng tôi có thể mua nước ở đâu?
Play Button We need to examine the herd. Play Button choong toy faay keeyim char darn zar sook naay Chúng tôi phải kiểm tra đàn gia súc này
Play Button We need to examine the animals on the farm. Play Button choong toy kan faay keeyim char nurn korn vat ah chorn non chaay naay Chúng tôi cần phải kiểm tra những con vật ở trong nông trại này
Play Button We need to inspect the slaughterhouse for sanitation. Play Button choong toy kan keeyim char veh sin lo mo Chúng tôi cần kiểm tra vệ sinh lò mổ
Play Button We need to inspect the bakery for sanitation. Play Button choong toy kan keeyim char veh sin teeyim bang Chúng tôi cần kiểm tra vệ sinh tiệm bánh
Play Button We need to inspect the dairy plant. Play Button choong toy kan keeyim char sew urn cheh beeyin ber, fo maay, var sooh ah Chúng tôi cần kiểm tra xưởng chế biến bơ, phô mai, và sữa
Play Button We need to inspect the poultry plant. Play Button choong toy kan keeyim char chaay gar, vit Chúng tôi cần kiểm tra trại gà, vịt
Play Button When was the last time these animals were inoculated? Play Button lan koo oy nurn korn vat naay dew uk chik ngooh ah Khee naaw? Lần cuối những con vật này được chích ngừa khi nào?
Play Button Do they need to be vaccinated? Play Button kark korn vat naay kor kan chik ngooh ah Khong? Các con vật này có cần chích ngừa không?
Play Button We can provide vaccinations. Play Button choong toy kor teh koon kap vak seen Chúng tôi có thể cung cấp vắc-xin
Play Button This food is spoiled; please do not eat it. Play Button tuk ang naay bee hu zoy; sin durn ang Thức ăn này bi hư rồi; xin đừng ăn
Play Button Are the crops infested with insects? Play Button moo a man kor bee kon choon far hwaay Khong? Mùa màng có bị côn trùng phá hoại không?
Play Button Are the animals infected with parasites? Play Button nurn korn vat naay kor bee neeyim kee sin choon Khong? Những con vật này có bị nhiễm kí sinh trùng không
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page