Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button How many radios and TVs are in this area? Play Button kor baaw neeyu raa dee o var tee vee ah Khoo vik naay? Có bao nhiêu ra- đi- ô và ti-vi ở khu vực này?
Play Button Do you have a radio station in this area? Play Button aing kor daay fat taing ah Khoo vik naay Khong? Anh có đài phát thanh ở khu vực này không?
Play Button Do you have a TV station in the area? Play Button aing kor daay chuen hin ah Khoo vik naay Khong? Anh có đài truyền hình ở khu vực này không?
Play Button Do you have a public announcement system? Play Button aing kor heh ton ton baaw kon kon Khong? Anh có hệ thống thông báo công cộng không?
Play Button Where do you post announcements? Play Button aing zan ban ton baaw ah daw? Anh dán bảng thông báo ở đâu?
Play Button Is there a local newspaper? Play Button kor mot ter baaw dee eh few urn Khong? Có một tờ báo địa phương không?
Play Button Is there a news agency representative nearby? Play Button kor mot ker kwan ton tin daay zeeyin ah gan day Khong? Có một cơ quan thông tin đại diện ở gần đây không?
Play Button Is there an information center? Play Button kor mot choong tam ton tin naaw Khong? Có một trung tâm thông tin nào không?
Play Button Do you receive fliers? Play Button aing kor nun nurn ter kwan kaaw Khong? Anh có nhận những tờ quảng cáo không?
Play Button Who distributes the fliers? Play Button aay faat nurn ter kwan kaaw naay? Ai phát những tờ quảng cáo này?
Play Button Where do you buy a newspaper? Play Button aing moo a baaw ah daw? Anh mua báo ở đâu?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page