Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Wear this badge where it can be seen. Play Button deh yu kaay bang naay ah cho mar no kor teh dew uk nin taay Đeo cái băng này ở chỗ mà nó có thể được nhìn thấy
Play Button Leave your camera with this person. Play Button deh ka meh raa koo a aing laay vuh ee ngoo uh ee naay Để ca-mê-ra của anh lại với người này
Play Button Leave your cell phone with this person. Play Button deh deeyin twaay zee don koo a aing laay vuh ee ngoo uh ee naay Để điện thoại di động của anh lại với người này
Play Button I am your escort. Play Button toy dooh ah aing dee Tôi đưa anh đi
Play Button He is your escort. Play Button aing ay dooh ah aing dee Anh ấy đưa anh đi
Play Button She is your escort. Play Button chee ay dooh ah aing dee Chị ấy đưa anh đi
Play Button Stay within ___ meters of me at all times. Play Button loo an ah chorng vorng ___ met vuh ee toy Luôn ở trong vòng ___ mét với tôi
Play Button Follow her. Play Button dee teh yu chee ay Đi theo chị ấy
Play Button Follow him. Play Button dee teh yu aing ay Đi theo anh ấy
Play Button Follow me. Play Button dee teh yu toy Đi theo tôi
Play Button Follow them. Play Button dee teh yu hor Đi theo họ
Play Button You will ride with me in that vehicle. Play Button aing sair dee vuh ee toy chen cheeyik sair dor Anh sẽ đi với tôi trên chiếc xe đó
Play Button You will ride with us in this vehicle. Play Button aing sair dee vuh ee choong toy chen cheeyik sair naay Anh sẽ đi với chúng tôi trên chiếc xe này
Play Button You will ride with him in that vehicle. Play Button aing sair dee vuh ee aing ay chen cheeyik sair dor Anh sẽ đi với anh ấy trên chiếc xe đó
Play Button You will ride with her. Play Button aing sair dee vuh ee chee ay Anh sẽ đi với chị ấy
Play Button You will ride with them. Play Button aing sair dee vuh ee hor Anh sẽ đi với họ
Play Button Keep your helmet on. Play Button doy moo baaw heeyim len Đội mũ bảo hiểm lên
Play Button Keep your seat belt on. Play Button tat zay arn too arn vaaw Thắt dây an toàn vào
Play Button Keep the window closed. Play Button dorn kooh ah so laay Đóng cửa sổ lại
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page