Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button eeneh en pengooroo see ka oo? Ine e’n pengurung si kau?
Play Button What is your family name? Play Button eeneh apeeloodoo noo? Ine apelidu nu?
Play Button What is your nationality? Play Button eeneh nasoonaleetee noo? Ine nasunaliti nu?
Play Button What country were you born in? Play Button eeneh hulah keh ew peenanganak? Ine Hula’ kew pinanganak?
Play Button How old are you? Play Button peeyeh neh oomool noon? Piye ne umul nun?
Play Button Do you have an identity card? Play Button neeya beh keh ew katar rangan? Niya’ be kew katarrangan?
Play Button Show me your identification. Play Button peketehoon see akoo katar rangan noo Peketehun si aku katarrangan nu
Play Button How many people live in this area? Play Button peeyeh aa ah peten nah too oo see loogal eeneen? Piye a’a petenna’ tuu si lugal inin?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button seeneh nakoora see kawman eeneen? Sine nakura’ si kawman inin?
Play Button What is his name? Play Button eeneh en neh? Ine ein ne?
Play Button Please write down his name. Play Button boosoong boosoong soolatoon deeyawah en nen Busung busung sulatun diyawa’ ein nen
Play Button Show us the leader. Play Button peketehoon nakoora see kamee Peketehun nakura’ si kami
Play Button How many men and women live in this community? Play Button peeyeh ek ka lel la dook dendeh mekebet tad see kawman eeneen? Piye ekka’ lella’ duk dende mekebettad si kawman inin?
Play Button How many children live here? Play Button peeyeh ek ka dakanak mekebet tad too oo? Piye ekka dakanak mekebettad tuu?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button neeya beh mengeh eeskool too oo see dakanak? Niya’ be menge iskul tuu si dakanak?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button neeya peh beh pooroo pooroo boheh see mengeh aa ah? Niya’’ pe be puru puru bohe’ si menge ‘a ‘a?
Play Button Is there a water well? Play Button neeya beh eeneen boheh koop poong? Niya’ be inin bohe’ kuppung?
Play Button Is there a public fountain? Play Button neeya beh eeneen boheh meyran toobood? Niya’ be inin bohe’ meyran tubud?
Play Button Are there any medics here? Play Button neeya beh mengeh megtetembal too oo? Niya’ be menge meg-tetambal tuu?
Play Button Are there any engineers? Play Button neeya beh mengeh eenjeeneel? Niya’ be menge Inginil?
Play Button Are there any teachers? Play Button neeya beh mengeh mastal? Niya’ be menge mastal?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button neeya beh mengeh hawan hadjeh loomah too oo? Niya’ be menge hawan hadje luma’ tu’u?
Play Button Is there a local police force? Play Button neeya beh eeneen beet too oo kepooleesan? Niya’ be inin bittu’u kepolisan?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button seeneh eeneen ngakoo see mayran kelap pasan too oo? Sine inin ngaku si mayran kelappasan tu’u?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button seeneh ngekoohan see eb boot hel lee an? Sine ngekuhan si ebbut hellian?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button neeya beh keh ew kepanyapan pemaatay eb boot? Niya’ be kew kepanyapan pematay ebbut?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button neeya beh keh ew tarak bombero? Niya’ be kew taraki bombero?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button seeneh tawagan noo beng neeya akseedenteh? Sine tawagan nu beng niya aksidente?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button neeya beh mengeh mekeh oobas tapah oot sakatan too oo? Niya’ be menge mekeubas tapaut sakatan tu’u?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button peeyeh telepono neeya see ka am too oo see loogal eeneen? Piye telepono niya’ si ka’am tu’u si lugal inin?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button peeyeh loomah neeya telepono too oo see eeneen? Piye luma’ niya’ telepono tuu si inin?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button neeya beh eeneen peh oobas poolees kampoohan? Niya’ be inin pe’ubas pulis kampuhan?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button peyeh peh ek ka teh oo an eeneen see heenang? Peye pe ekka teuhan inin si hinang?
Play Button What's the means of communication? Play Button eeneh kahantang eeneen pegsamboong la oong den? Ine kahantang inin pegsambung laung den’?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button mekejaree beh poolees kampoohan eeneen peteng geh bang gah neeya yoo as tatabangan? Mekejari be pulis kampuhan inin patengge bang ga’niya’ US tatabangan?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button mekejaree beh yoo as poowersa mekekeem mat see poolees beet too oo megpeh oobas eeneen heenang beng kelageehan? Mekejari be US powersa mekekemmat si pulis bittuu megpe-ubas inin hinang beng kelagihan?
Play Button How many vehicles are available? Play Button peeyeh ek ka sasakatan jaree oosaloon? Piye ekka’ sasakatan jari usalun’?
Play Button What is the telephone number? Play Button eeneh eeneen oombool telepono? Ine inin umbul telepono?
Play Button Do you use radio communications? Play Button ka oo beh meg oosal raadyoo pegbees sahan? Kau be meg-usal radyu pegbissahan?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page