Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button This is a United States war ship. Play Button eeneen eeyeh yoonaayted stayt kap pal booboonooh Inin iye United States kappal bubunu’
Play Button Captain Play Button kapeetan Kapitan
Play Button First Mate Play Button permero maayet Permero myet
Play Button Second Mate Play Button segoondoo maayet Segundu myet
Play Button Seaman Play Button aa ah see kap pal A’a si kappal
Play Button Recommend coming right for a port to port passage. Play Button ngesookat peh peetoo see too oo see doongan soopaaya mekelabaay see doongan Ngesukat pepitu si tu’u si dunggan supaya mekelabey si dunggan
Play Button Are you at anchor? Play Button ka am beh nekebahoodjeeh? Kaam be nekebahudji’?
Play Button Do you have power? Play Button ka oo beh neeya korenteh? Ka’u be niya’ korente?
Play Button Are you aground? Play Button ka am beh seenanglad? Kaam be sinanglad?
Play Button Do you need assistance? Play Button ka oo beh neeseeseeta tabang? Ka’u be nisisita tabang?
Play Button Slow your speed. Play Button peh lal laayoon dagan noon Pe lallayun dagan nun
Play Button Come to all stop. Play Button peh rehengoon megtooy Pe rehengun meg-tuy
Play Button Port Play Button doong goo an Dungguan
Play Button Starboard Play Button estarbord Estarbord
Play Button Mid ship Play Button tengnga an heenang Tengngaan hinang
Play Button Aft Play Button dembooleehan Dembulihan
Play Button Bridge Play Button poowenteh Puwente
Play Button Top side Play Button meendeeyata an Mindiyataan
Play Button A beam Play Button too oo see eeneen Tu’u si inin
Play Button Over take you Play Button ngoona see ka oo Nguna si ka’u
Play Button What are your intensions? Play Button eeneh eeneen peekeelan noo? Ine inin pikilan nu?
Play Button I am altering my course to starboard. Play Button akoo eeneen meenda toodjoohan koo see estarbord Aku inin minda tudjuhan ku si estarbord
Play Button I am altering my course to port. Play Button akoo eeneen meenda toodjoohan koo see doong goo an Aku inin minda tudjuhan ku si dungguan
Play Button I am operating astern propulsion. Play Button akoo eeneen megpeh oobas meendeeyawah kahantang Aku inin megpeubas mindiyawa’ kahantang
Play Button I intend to leave you on my starboard side. Play Button koompas koo pebeen teh kew see beheeng estarbord Kumpas ku pebin te kew si behing estarbord
Play Button Are you under tow? Play Button ka oo beh eeneen geenoogooyood? Ka’u be inin ginuguyud?
Play Button Do you need a tow? Play Button ka oo beh neeseeseeta geenooyood? Ka’u be nisisita ginuyud?
Play Button What is the draft of your vessel? Play Button eeneh eeneen boohat eeneen kap pal noo? Ine inin buhat inin kappal nu?
Play Button Turn your navigation lights on. Play Button ookaayoon soo koompas noon Ukayun su’ kumpas nun
Play Button Do you have your fishing nets out? Play Button ka oo beh neeya laaya see loowasan? Kau be niya’ laya si luwasan?
Play Button Do you have your fishing lines out? Play Button ka oo beh neeya hapoon see loowasan? Ka’u be niya’ hapun si luwasan?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page