Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Weather below minimums. Play Button o jo o jo roo Ojú ọjọ́ rọ̀
Play Button Cloud cover. Play Button ee bo jo o foo roo foo Ìbòjú òfúnrufú
Play Button Upper edge at ___. Play Button eh tee oo kee waa nee ___ Etí òkè wà ní ___
Play Button Lower edge at ___. Play Button eh tee ee saa leh waa nee ___ Etí Ìsàlẹ̀ wà ní ___
Play Button Ceiling ___ meters. Play Button oo kee a jaa jeh mee taa ___ Òkè àjà jẹ́ mítà ___
Play Button Visibility ___ kilometers. Play Button ree ree raH jeh kee loo mee taa ___ Ríríran jẹ́ kìlómítà ___
Play Button Barometric pressure ___ millibars. Play Button a Baa raa a feh feh ___ Agbára afẹ́fẹ́ ___
Play Button Wind shear Play Button o no a feh feh Ọnà afẹ́fẹ́
Play Button Severe conditions Play Button o jo o jo lay gaH Ojú ọjọ́ le gan
Play Button Wet runway Play Button tee tee baa loo to two two Títí bàálù tó tutù
Play Button Dry runway Play Button tee tee baa loo to Beh Títí bàálù tó gbẹ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page