Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Contact ___. Play Button loo ree ___ Lọ rí ___
Play Button Frequency ___ Point ___. Play Button ee konee ___ day day ___ Ìkànnì ___ Dédé ___
Play Button Switch to frequency ___. Play Button yee see ee konee ___ Yi sí ìkànnì ___
Play Button Permit me to enter your control zone. Play Button fU mee laa yee laa tee wo ee bee ee daa ree Fún mi l'áyè láti wọ ibi ìdarí
Play Button Altitude Play Button o kay ee no oo foo roo foo Òkè inú òfúrufú
Play Button Flight level Play Button o kay tee baa loo waa nee no oo foo roo foo Òkè tí bàálù wà nínú òfúrufú
Play Button Distance Play Button jee no Jìnà
Play Button A beam of ___. Play Button o no oo foo roo foo ___ Ònà òfúrufú ___
Play Button I passed over ___. Play Button mo foo ko jaa ___ Mo fò kọjá ___
Play Button Bearing Play Button o no ee bee Ònà ibi
Play Button Traffic Play Button baa loo Poo Po nee no oo foo roo foo Bàálù púpọ̀ nínú òfúrufú
Play Button Unidentified aircraft Play Button baa loo tee a ko daa mo Bàálù tí a kò dá mọ̀
Play Button Aircraft Play Button baa loo Bàálù
Play Button Helicopter Play Button baa loo eh lee ko poo ta Bàálù elikópútà
Play Button Climb to ___. Play Button foo so kay day ___ Fò s'ókè dé ___
Play Button Descend to ___. Play Button waa see lay day ___ Wá s'ílẹ̀ dé ___
Play Button Estimated time of arrival (ETA) Play Button ee Baa tee woH roo Pay o ma day Ìgbà tí nwọ́n rò pé ó ma dé
Play Button Flight plan Play Button eh to ee rE aa jo baa loo Étò ìrìn àjò bàálù
Play Button Fly heading ___. Play Button baa loo ohn lo ___ Bàálù n'lọ ___
Play Button We are bound for ___. Play Button aa ohn lo see ___ À n'lọ sí ___
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page