Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Please repeat slowly. Play Button jo wo tU so deeyeh deeyeh Jọ̀wọ́ tun sọ díẹ̀ díẹ̀
Play Button Roger. Play Button mo tee Bo mo ti gbọ́
Play Button Over. Play Button ee wo loo ko Ìwọ l'ókàn
Play Button I did not understand. Play Button ko yee mee Kò yé mi
Play Button Your transmission was blocked. Play Button woH dee ee Pay reh loo ree eh roo Nwọ́n dí ìpè rẹ l'órí ẹ̀rọ
Play Button Heavy static Play Button eh roo ohn raH moo gee dee Ẹrọ n ránmú gidi
Play Button The signal is weak. Play Button eh roo ee Pay no ko laa Baa ra to Ẹrọ ìpè náà kò l'agbára tó
Play Button Say again. Play Button tU so Tun sọ
Play Button This is an American aircraft. Play Button baa loo aama reeka nee yee Bàálù Amẹ́rikà ni yì í
Play Button Spell it, please. Play Button jo wo so nee aa, bee, dee Jọ̀wọ́ sọ ọ́ ní á, b, d
Play Button Did you say ___? Play Button shay oo so Pay ___? Ṣé o sọ pé ___?
Play Button I do not speak Yoruban. Play Button mee ko lay so yo roo ba Mi kò lè sọ Yoruba
Play Button Does anyone there speak English? Play Button shay eh nee tee o lay so o yE bo waa nee beh? Ṣé eni tí ó lè sọ òyìnbó wà ní'bẹ̀?
Play Button Am I talking with ___ control? Play Button shay o loo daa ree ___ nee mo ohn baa so roo? Ṣé olùdarí ___ ni mò n bá sọ̀rọ̀?
Play Button Is there a better frequency to communicate? Play Button shay ee ko nee tee o daa raa jo ee yee lo wa laa tee so roo? Ṣé ìkànnì tí ó dára ju èyí lọ wà láti sọ̀rọ̀?
Play Button I read you: Play Button mo ko saa ra see eh: Mo kan sara sí ẹ:
Play Button five-by Play Button maa rU aa tee Máàrún àti
Play Button four-by Play Button meh rE aa tee Mẹ́rin àti
Play Button three-by Play Button meta aa tee Mẹ́ta àti
Play Button two-by Play Button may jee aa tee Méjì àti
Play Button I do not read you. Play Button mee oo ko saa ra see eh Mi ò kan sara sí ẹ
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page