Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Runway ___ in use. Play Button tee tee baa loo ___ waa nee lee loo Títí bàálù ___ wà n'lílò
Play Button Wind at ___. Play Button a feh feh waa nee ___ Afẹ́fẹ́ wà ní ___
Play Button Altimeter Play Button ee woH fee foo baa loo Ìwọ̀n fífò bàálù
Play Button Number ___ to follow. Play Button nom ba ___ yo teh lay Nọ́m'bà ___ yíò tẹle
Play Button Report. Play Button eh see Èsì
Play Button ___ miles Play Button maa yee lee ___ Máìlì ___
Play Button ___ kilometers Play Button kee loo mee taa ___ Kìlómítà ___
Play Button Beacon Play Button eh roo tee a fee ohn mo ee bee tee ee nee yaH waa Ẹrọ tí a fi n mọ ibi tí ènìyàn wà
Play Button Final (approach) Play Button o tee Paaree Ó ti parí
Play Button Base Play Button ee boo do awoH o loo gU Ibùdó àwọn ológun
Play Button Headwind Play Button a feh feh oo ree Afẹ́fẹ́ orí
Play Button Tailwind Play Button a feh feh ee roo Afẹ́fẹ́ ìrù
Play Button Crosswind Play Button a feh feh aa rE Afẹ́fẹ́ àárín
Play Button Downwind Play Button a feh feh ee saa leh Afẹ́fẹ́ ìsàlẹ̀
Play Button Upwind Play Button a feh feh oo kee Afẹ́fẹ́ òkè
Play Button Extended (fully) Play Button no taH Nọ̀ tàán
Play Button Enter landing pattern. Play Button moo raa aa tee baa leh Múra àti baalẹ̀
Play Button Cleared to land. Play Button aa yee tee waa laa tee baa leh Àyè ti wà láti baalẹ̀
Play Button Landing gear down. Play Button faa gee yaa ee baa leh waa leh Fa gíyà ìbalẹ̀ wálẹ̀
Play Button Turn on runway lights. Play Button to ee no tee tee ee baa leh oo ko baa loo Tọn inọ́ títì ìbalẹ̀ ọkọ̀ bàálù
Play Button Is your navigation system working? Play Button shay eh roo reh tee o ohn jo way o no ohn shee sheh? Ṣé ẹ̀rọ rẹ tí ò n júùwé ọ̀nà nṣiṣẹ́?
Play Button I see the airfield. Play Button mo ree PaPa oo ko baa loo Mo rí pápá ọkọ̀ bàálù
Play Button I see the runway. Play Button mo ree tee tee ee baa leh oo ko baa loo Mo rí títì ìbalẹ̀ ọkọ̀ bàálù
Play Button I've landed. Play Button mo tee baa leh Mo ti baalẹ̀
Play Button Is your Instrument Landing System (VOR, TACAN) working? Play Button shay eh roo fU awoH eh to ee baa leh ohn shee sheh? Ṣé ẹ̀rọ rẹ fún àwọn ètò ìbalẹ̀ nṣiṣẹ́?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page