Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Taxiway Play Button tee tee tee oo ko baa loo tee ohn roo seh Títì tí ọkọ̀ bàálù ti n'rosẹ̀
Play Button Taxi Play Button baa loo ohn roo seh Bàálù n'rosẹ̀
Play Button Turn right. Play Button yaa see a Paa oo tU Yà sí apá ọ̀tún
Play Button Turn left. Play Button yaa see a Paa oo see Yà sí apá òsì
Play Button To the hardstand. Play Button loo see oo ree kon kay ray Lọ sí orí kọnkéré
Play Button Follow the "follow-me" truck. Play Button tel lay oo ko ohn laa tee ee jeh "tel lay mee" Tẹ̀lẹ́ ọkọ̀ n'lá tí í jẹ́ "Tẹ̀lẹ́ mi"
Play Button Take runway ___. Play Button Ba tee tee ee baa leh o ko baa loo ___ Gba títì ìbalẹ̀ ọkọ̀ bàálù ___
Play Button Hold short of runway. Play Button doroo kee oo to day tee tee ee baa leh oo ko baa loo Dúró kí o tó dé títì ìbalẹ̀ ọkọ̀ bàálù
Play Button Is able, enter next taxiway. Play Button o tee yaa, wo tee tee tee oo ko baa loo tin roo seh Ó ti yá, wọ títì tí ọkọ̀ bàálù ti n'rosẹ̀
Play Button Taxi to parking. Play Button roo seh tee tee oo ma fee wa oo ko saa yeh Ro'sẹ̀ títi o ma fi wa ọkọ̀ s'àyè
Play Button Marshallers will assist. Play Button awoH maa shaa lee aa shay ee raH loo wo Àwọn màṣálì á ṣe ìrànlọ́wọ́
Play Button Taxi into position and hold. Play Button roo seh tee tee oo ma fee wa oo ko seh Beh, kee oo see doroo Ro'sẹ̀ títi o ma fi wa ọkọ̀ s'ẹ̀gbẹ́, kí o sì dúró
Play Button There is an obstacle in our way. Play Button ee dee wo ko waa nee o no wa Ídíwọ́ kan wà ní ọ̀nà wa
Play Button Can you move that ___? Play Button shay o lay Beh ___ yeh? Ṣé o lè gbé ___ yẹn?
Play Button car? Play Button oo ko a yoo keh leh? ọkọ́ ayọ́kẹ́lẹ́?
Play Button truck? Play Button oo ko ohn laa? ọkọ́ n'lá?
Play Button airplane? Play Button oo ko baa loo? ọkọ́ bàálù?
Play Button powercart? Play Button o mo laan kee oo yE bo? ọmọlanke òyìnbò?
Play Button We need minimum ___. Play Button a feh, o kay ray jo ___ A fẹ́, ókéré jù ___
Play Button 50 feet taxiway Play Button aa doo ta eh seh tee tee tee oo ko baa loo tee ohn roo seh Aádọ̀ta ẹsẹ̀ títì tí ọkọ̀ bàálù ti n'rosẹ̀
Play Button 70 feet taxiway Play Button aa doo rE eh seh tee tee tee oo ko baa loo tee ohn roo seh Aádọ̀rin ẹsẹ̀ títì tí ọkọ̀ bàálù ti n'rosẹ̀
Play Button Our wingspan is ___ meters. Play Button awoH a Paa baa loo wa jeh mee taa ___ Àwọn apá bàálù wa jẹ́ mítà ___
Play Button We need wingtip clearance. Play Button a feh aa yee fU a Paa baa loo A fẹ́ àyè fun apá bàálù
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page