Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you have ___? Play Button shay o nee ___? Ṣé o ní ___?
Play Button Oil Play Button eh Po Epo
Play Button Hydraulic fluid Play Button o mee fU eh sheh eh roo Omi fún iṣẹ́ ẹ̀rọ
Play Button Hydraulic system Play Button en jee nee eh roo Enjiní ẹ̀rọ
Play Button We need local airline maintenance support. Play Button a feh awoH o shee sheh ee bee leh fU ee sheh ee loo day day baa loo A fẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìbílẹ̀ fún iṣẹ́ ìlọ dédé bàálù
Play Button Our power requirements are ___. Play Button a Baa raa tee awoH ee no wa lay Beh nee ___ Agbára tí àwọn iná wa lè gbé ni ___
Play Button 400 cycle Play Button ee Baa ee rE wo Ìgbà-Irínwó
Play Button 3-phase Play Button o no meh ta Ònà mẹ́ta
Play Button Alternating current Play Button Pi Pi ee no loo Pínpín iná lò
Play Button 115 volt Play Button ee no fo lee tee o go rU lay maa rU dee loo gU Iná fólìtì ọgọ̀rún lé máàrúndínlogún
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page