Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Do you understand this language? Play Button shay o Bo eh day yee? Ṣe o gbọ́ èdè yí?
Play Button We are here to help you. Play Button a waa laa tee raa eh loo wo A wá láti ràn ẹ́ l'ọ́wọ́
Play Button I do not understand. Play Button ko yeh mee Kò yé mi
Play Button There is no one available who speaks Yoruban. Play Button ko see eh nee tee o lay so yo roo baa nee bee Kò sí eni tí ó lè sọ Yòrùbá níbí
Play Button I understand. Play Button o yeh mee Ó yé mi
Play Button Repeat please. Play Button jo wo tU so Jọ̀wọ̀ tun sọ
Play Button Come with me. Play Button teh lay mee Tẹ̀lé mi
Play Button Be quiet. Play Button daa keh Dákẹ́
Play Button Describe it with gestures. Play Button jo way Peh loo oo wo reh Jú'wé pẹ̀lú ọwọ́ rẹ
Play Button Do not get excited. Play Button maa aa BoH Mà á gbọ̀n
Play Button Do what I ask. Play Button shay ohn ka tee mo so Ṣe nkan tí mo sọ
Play Button Do you mean "no"? Play Button shay o so Pay "oh tee"? Ṣe o sọ pé "ótì"?
Play Button Do you mean "yes"? Play Button shay "banee"? Ṣe "bẹ́ẹ̀ni"?
Play Button I will get an interpreter. Play Button maa aa waa o loo to mo Mà á wá olùtumọ̀
Play Button Is this it? Play Button shay ohn nee yee? Ṣe òun nìyí?
Play Button Yes. Play Button banee Bẹ́ẹ̀ni
Play Button No. Play Button oh tee Ótì
Play Button Point to it. Play Button to ka see Tọ́'ka si
Play Button Relax. Play Button faa raa baa leh Fara balẹ̀
Play Button Show me. Play Button fee haH mee Fi hàn mí
Play Button Write your answer here. Play Button ko ee daa ohn reh see bee yee Kọ ìdáhùn rẹ sí'bí yì
Play Button Please. Play Button jo wo Jọ̀wọ̀
Play Button Thank you. Play Button o shay O ṣé
Play Button You are welcome. Play Button ko to Peh Kò t'ọ́pẹ́
Play Button Thank you for talking with me. Play Button o shay tee o baa mee so roo O ṣé tí o bá mi s'ọ̀rọ̀
Play Button I will talk with you again. Play Button maa baa eh so roo leh ko see Mà á bá ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan si
Play Button Good-bye. Play Button o daa bo Ó dàbọ̀
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page