Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Turn off your engine. Play Button Pa ee na oo ko reh Pa iná ọkọ̀ rẹ
Play Button Get out of the truck please. Play Button jo wo jaa day nee no oo ko ohn laa Jọ̀wọ́ jáde nínú ọkọ̀ n'lá
Play Button Where are you coming from? Play Button ee bo loo tee on bo? Ibo lo ti n bọ̀?
Play Button Where are you going to? Play Button ee bo loo on loo? Ibo lò n lọ?
Play Button What are you transporting? Play Button kee nee on Beh kaa? Kíni ò n gbé ká?
Play Button Please unlock the back door. Play Button jo wo see ee leh kU eh hee Jọ̀wọ́ ṣí ìlẹ̀kùn ẹ̀hìn
Play Button We need to inspect the cargo. Play Button anee laa tee shay aa Beh wo awoH eh roo A ní láti ṣe àbẹ̀wò àwọn ẹrù
Play Button What is this? Play Button kee lay lay yee? Kí le léyì í?
Play Button Where did you get this ammunition? Play Button ee boH loo tee ree awoH oo ta yee? Ibo lo ti rí àwọn ọta yì í?
Play Button Who does this ammunition belong to? Play Button taa nee o nee awoH oo ta yee? Tani ó ni àwọn ọta yì í?
Play Button We are going to detain you and confiscate your truck. Play Button a nee laa tee moo eh see leh, kee aa see Beh say lay oo ko ohn laa reh A ní láti mú ẹ sílẹ̀, kí a sì gbẹ́sẹ̀ lé ọkọ̀ nlá rẹ
Play Button You will get your truck back if you tell us who you are taking this to. Play Button waa Ba oo ko ohn laa reh Pa da tee o baa so eh nee tee ohn Beh eh yee loo fU Wà á gba ọkọ̀ nlá rẹ padà tí o bá sọ ẹni tí ò n gbé èyí lọ fún
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page