Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button The name of the village Play Button oo roo ko a boo lay na Orúkọ abúlé ná à
Play Button The location of the village Play Button ee bee tee aa boo lay na waa Ibi tí abúlé ná à wà
Play Button Is there road access for cars? Play Button shay oo na waa fU awoH oo ko aa yoo kaa leh? Ṣé ọ̀nà wà fún àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́?
Play Button Is there a road access for four-wheel drive? Play Button shay oo na waa fU awoH oo ko o nee taa yaa ohn laa mey rE? Ṣé ọ̀nà wà fún àwọn ọkọ̀ oní táyà nlá mẹ́rin?
Play Button Is there a road access for trucks? Play Button shay oo na waa fU awoH oo ko ohn laa? Ṣé ọ̀nà wà fún àwọn ọkọ̀ nlá?
Play Button Is the road accessible in the winter? Play Button shay oo na waa nee Ba oo too too oo yee boH? Ṣé ọ̀nà wà n'ígbà òtútù òyìnbó?
Play Button What is the number of the current population? Play Button awoH may loo nee ohn Beh nee bee nee a koko yee? Àwọn mélo ni ó ngbé níbí ní àkokò yì í?
Play Button How many children are there? Play Button awoH o mo day may loo nee oo waa nee beh? Àwọn ọmọdé mélo ni ó wà níbẹ̀?
Play Button How many men are there? Play Button awoH oo kU rE may loo nee oo waa nee beh? Àwọn okùnrin mélo ni ó wà níbẹ̀?
Play Button How many women are there? Play Button awoH oo be rE may loo nee oo waa nee beh? Àwọn obìnrin mélo ni ó wà níbẹ̀?
Play Button How many locals are there? Play Button awoH aa raa ee loo may loo nee oo wa nee beh? Àwọn ará ìlú mélo ni ó wà níbẹ̀?
Play Button How many refugees are there? Play Button awoH tee oo gU see koo roo may loo nee oo waa nee beh? Àwọn tí ogun ṣí kúrò mélo ni ó wà níbẹ̀?
Play Button How many returnees are there? Play Button awoH tee o seh seh Pa daa day may loo nee oo waa nee beh? Àwọn tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ padà dé mélo ni ó wà níbẹ̀?
Play Button Who is the community leader? Play Button taa nee oo loo ree aBeBe yee? Tani olórí agbègbè yì í?
Play Button Who is responsible for food distribution? Play Button taa nee a so jo fU on jeh Pi Pi? Tani asojú fún oúnjẹ pínpín?
Play Button Where is the local warehouse? Play Button ee boH nee yaa raan laa fU ee Pa mo awoH eh roo tee aBeBe yee waa? Ibo ni yàrá nlá fún ìpamọ́ àwọn ẹru ti agbègbè yí wà?
Play Button Is there a storage facility? Play Button shay yaa raa waa fU ee Pa mo awoH ohn eh loo? Ṣé yàrá wà fún ìpamọ́ àwọn ohun èlò?
Play Button Is this village used for secondary distribution? Play Button shay woH toon ohn loo a boo lay yee fU ohn ko Pi Pi? Ṣé nwọ́n tún n lo abúlé yì í fún nkan pínpín?
Play Button Which villages receive assistance from this village? Play Button awoH a boo lay wo nee woH ohn Ba ee roH loo wo laa tee a boo lay yee? Àwon abúlé wo ni nwọ́n n gba ìrànlọ́wọ́ láti abúlé yì í?
Play Button How many damaged houses in this village? Play Button ee lay may loo nee oo baa jeh nee a boo lay yee? Ilé méèlo ni ó bàjẹ́ ni abúlé yì í?
Play Button How many unfinished houses in this village? Play Button ee lay may loo nee woH ko yee tee Paa ree nee a boo lay yee? Ilé méèlo ni nwọ́n kò ì tí ì parí ni abúlé yì í?
Play Button Was there any new war damage to buildings since before the conflict? Play Button shay awoH ee lay toon tee wo leh hee tee oo gU tee beh reh? Ṣé àwon ilé tún ti wó lẹ́hìn tí ogun ti bẹ̀rẹ̀?
Play Button Is there a school in the village? Play Button shay ee lay ee way waa nee a boo lay na? Ṣé ilé ìwé wà ni abúlé ná à?
Play Button Is there a mosque / church in the village? Play Button shay ee lay ee jo see / mo saa laa see waa nee a boo lay na? Ṣé ilé ìjọ́sìn / mọ́ṣáláṣí wà ni abúlé ná à?
Play Button Is there a bakery? Play Button shay ee lay eh shay boo rey dee waa? Ṣé ilé iṣẹ́ búrẹ́dì wà?
Play Button Is there a health facility? Play Button shay ee lay ee wo so waa? Ṣé ilé ìwòsàn wà?
Play Button Is there any source of food available in the village? Play Button shay ohn ko tee ohn Pay say on jeh waa nee a boo lay na? Ṣé nkan tí ó n pèsè oúnjẹ wà ni abúlé ná à?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page