Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button Let me put you in contact with someone who can help you. Play Button jeh kee fee eh lay eh nee tee oo maa roH eh loo wo Jẹ́ kin fi ẹ́ lé eni tí ó ma ràn ẹ́ lọ́wọ́
Play Button I will take you to him. Play Button maa moo eh loo see oo doo reh Mà á mú ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀
Play Button The person in charge is ___. Play Button oo loo ree nee ___ Olórí ni ___
Play Button In order to be compensated for damages, you must talk to ___. Play Button kee woH lay say to fU awoH ohn ko reh tee oo ba jeh, oo nee laa tee baa ___ so roo Kí nwọ́n lè s'ètò fún àwọn nkan rẹ tí ó bàjẹ́, o ní láti bá ___ sọ̀rọ̀
Play Button What is your name? Play Button kee nee oo roo ko reh? Kíni orúko rẹ?
Play Button Where do you live? Play Button ee boH loo ohn Beh? Ibo lo n gbé?
Play Button What happened to your car? Play Button kee loo shay oo ko aa yoo ka leh reh? Kí ló ṣe ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rẹ?
Play Button What kind of car is it? Play Button ee roo oo ko aa yoo ka leh wo nee? Irú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ wo ni?
Play Button Show me your car registration. Play Button fee ee way oo ko aa yoo ka leh reh ha mee Fi ìwé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rẹ hàn mí
Play Button Where is your car right now? Play Button ee boH nee oo ko aa yoo ka leh reh waa baa yee? Ibo ni ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rẹ wà báàyí?
Play Button Is your car drivable? Play Button shay oo ko aa yoo ka leh reh ohn see sheh? Ṣé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rẹ n ṣiṣẹ?
Play Button Can you bring your car here? Play Button shay oo lay Beh oo ko aa yoo ka leh reh waa see bee? Ṣé o lè gbé ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rẹ wá síbí?
Play Button Where did the accident happen? Play Button ee boH nee ee jaam baa na Beh sheh leh? Ibo ni ìjàmbà ná à gbé ṣẹlẹ̀?
Play Button When did the accident happen? Play Button ee Baa wo nee ee jaam baa na seh leh? Ìgbàwo ni ìjàmbà ná à ṣẹlẹ̀?
Play Button What Civilian Forces' vehicle damaged your car? Play Button awoH oo ko oo loo so ee loo wo nee oo Ba oo ko aa yoo ka leh reh? Àwọn ọkọ̀ olùṣọ́ ìlú wo ni o gbá ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ rẹ?
Play Button What soldiers were involved in the accident? Play Button awoH so jaa wo nee oo wa nee no ee jaam baa na? Àwọn ṣọ́jà wo ni ó wà nínú ìjàmbà ná à?
Play Button Thank you for your time. Play Button oo shay fU oo raa yee O ṣe fún òraayè
Play Button I appreciate your patience. Play Button oo koo soo roo O kú sùúrù
Play Button In order to be compensated for damages, you must fill out this document. Play Button kee woH lay shay to fU awoH ohn ko reh tee oo ba jeh, oo nee laa tee shay ee daa ohn ee no ee way yee Kí nwọ́n lè s'ètò fún àwọn nkan rẹ tí ó bàjẹ́, o ní láti ṣe ìdahùn inú ìwé yì í
Play Button In order to be compensated for damages, you must see ___. Play Button kee woH lay shay to fU awoH ohn ko reh tee oo baa jeh, oo nee laa tee ree ___ Kí nwọ́n lè s'ètò fún àwọn nkan rẹ tí ó bàjẹ́, o ní láti rí ___
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page