Get Instructions
main picture
Title Bar
Go To Main Menu Print Page previous page PagePage Total next page
Play Button What is your given name? Play Button o roo ko wo nee tee eh? Orúko wo ni tì ẹ?
Play Button What is your family name? Play Button o roo ko wo nee tee eh bee eh? Orúko wo ni tì ẹbí ẹ?
Play Button What is your nationality? Play Button o ree leh eh day wo nee tee eh? Orílẹ̀ èdè wo ni tì ẹ?
Play Button What country were you born in? Play Button o ree leh eh day wo nee woH bee eh see? Orílẹ̀ èdè wo ni nwọ́n bí ẹ sí?
Play Button How old are you? Play Button o mo o dU meloo nee eh? Ọmọ ọdún mélo ni ẹ́?
Play Button Do you have an identity card? Play Button shay o nee ee way ee daa nee mo? Ṣé o ní ìwé ìdánimọ̀?
Play Button Show me your identification. Play Button fee ee way ee daa nee mo reh haH mee Fi ìwé ìdánimọ̀ rẹ hàn mí
Play Button How many people live in this area? Play Button eh nee may loo nee ohn Beh nee aBeBe yee? Eni mélo ni ó ngbé ní agbègbè yì í?
Play Button Who is the leader of this community? Play Button taa nee o loo ree aBeBe yee? Tani olórí agbègbè yì í?
Play Button What is his name? Play Button kee nee o roo ko reh? Kíni orúko rẹ̀?
Play Button Please write down his name. Play Button jo wo ko o roo ko reh see leh Jọ̀wọ́ kọ orúko rẹ̀ sílẹ̀
Play Button Show us the leader. Play Button fee o loo ree haH waa Fi olórí hàn wá
Play Button How many men and women live in this community? Play Button awoH oo kU rE aa tee o bee rE may loo nee ohn Beh nee aBeBe yee? Àwọn okùnrin àti obìnrin mélo ni ó ngbé ní agbègbè yì í?
Play Button How many children live here? Play Button awoH o mo day may loo nee ohn Beh nee bee yee? Àwọn ọmọdé mélo ni ó ngbé níbí yì í?
Play Button Are there schools here for the children? Play Button shay ee lay ee way fU awoH o mo day waa nee bee? Ṣé ilé-ìwé fún àwọn ọmọdé wà níbí?
Play Button Is there enough potable water for the people? Play Button shay o mee mee moo Po to fU awoH eh nee yaH? Ṣé omi mímu pọ̀ tó fún àwọn ènìyàn?
Play Button Is there a water well? Play Button shay o mee kan ga waa? Ṣé omi kànga wà?
Play Button Is there a public fountain? Play Button shay o mee eh roo mee moo wa fU awoH eh nee yaH? Ṣé omi ẹ̀rọ mímu wà fún àwọn ènìyàn?
Play Button Are there any medics here? Play Button shay awoH o nee wo saH waa? Ṣé àwọn oníwòsàn wà?
Play Button Are there any engineers? Play Button shay awoH en jee nee waa? Ṣé àwọn enjiníà wà?
Play Button Are there any teachers? Play Button shay awoH oo loo ko waa? Ṣé àwọn olùkọ́ wà?
Play Button Are there empty buildings here? Play Button shay awoH ee lay aa hoo roo waa? Ṣé àwọn ilé ahoro wà?
Play Button Is there a local police force? Play Button shay awoH o loo Pa waa? Ṣé àwọn ọlọ́ọ̀pá wà?
Play Button Who is responsible for public safety here? Play Button taa nee ee sheh reh jeh ee daa bo bo awoH eh nee yaH? Tani iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ ìdábòbò àwọn ènìyàn?
Play Button Whose responsibility is fire protection? Play Button taa nee ee sheh reh jeh ee daa bo bo ee na? Tani iṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ ìdábòbò iná?
Play Button Do you have fire fighting equipment? Play Button shay eh nee ee rE seh Pa na Pa na? Ṣé ẹ ní irinṣẹ́ panápaná?
Play Button Do you have a fire engine? Play Button shay eh nee oo ko Pa na Pa na? Ṣé ẹ ní ọkọ̀ panápaná?
Play Button Who do you call in case of an accident? Play Button taa nee eh ma Pay tee ee jaam baa baa seh leh? Tani ẹ ma pè tì ìjàmbá bá ṣẹlẹ̀?
Play Button Are there operational emergency vehicles here? Play Button shay awoH oo ko fU ee sheh leh Paa jaa wee ree tee ohn shee sheh waa? Ṣé àwọn ọkọ̀ fún ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwírí tí ó nṣiṣẹ́ wà?
Play Button How many telephones do you have in the area? Play Button telee foo no may loo nee o waa nee aBeBe yee? Tẹlifónù mélo ni ó wà ní agbègbè yì í?
Play Button How many homes have telephones here? Play Button ee lay may loo nee o nee telee foo no nee bee? Ilé mélo ni ó ní tẹlifónù níbí?
Play Button Is there a functioning police station? Play Button shay aa go o loo Paa tee ohn see sheh waa? Ṣé àgọ́ ọlọ́ọ̀pá tí ó nṣiṣẹ́ wà?
Play Button How many personnel are still on the job? Play Button awoH o see sheh may loo nee oo ko leh no ee sheh? Àwọn òṣìṣẹ́ mélo ni ó kù l'ẹ́nu iṣẹ́?
Play Button What's the means of communication? Play Button kee nee oo na ee baa nee so roo? Kíni ònà ìbánisọ̀rọ̀?
Play Button Can the police station function normally without U.S. assistance? Play Button shay aa go o loo Pa lay see sheh laa ee see ee roH loo wo awoH aa raa aamee ree ka? Ṣé àgọ́ ọlọ́ọ̀pá lè ṣiṣẹ́ láìsí ìrànlọ́wọ́ àwọn ará Améríkà?
Play Button Can U.S. forces depend on the local police to perform their duties as needed? Play Button shay awoH o loo gU aamee ree ka lay Baa raa lay awoH o loo Paa ee bee leh laa tee shay ee sheh woH day day? Ṣé àwọn ológun Améríkà lè gbára lé àwọn ọlọ́ọ̀pá ìbílẹ láti ṣe iṣẹ́ nwọn dédé?
Play Button How many vehicles are available? Play Button oo ko may loo nee o waa? Ọkọ̀ mélo ni ó wà?
Play Button What is the telephone number? Play Button kee nee nom baa telee foo no na? Kíni nọ́múbà tẹlifónù náà?
Play Button Do you use radio communications? Play Button shay eh ohn loo eh roo ray dee yo laa tee so roo? Ṣé ẹ̀ nlo ẹ̀rọ rẹ́díò láti sọ̀rọ̀?
Go To Main Menu Print Page DLIFLC 2007 previous page PagePage Total next page